De felle dorpsdiscussie over de nieuwe kippenboerderij in Aalsum bereikte donderdagavond de raadszaal. De raad koos bijna unaniem de kant van de ondernemer.

De PvdA sleep de messen, maar uiteindelijk liep het spoeddebat uit op een schouderklopje van het gros van de gemeenteraad voor kippenhouder Rimer Dijkstra uit Aalsum.

De PvdA ageert al maanden tegen de plannen en besluitvorming voor de kippenboerderij. Volgens de sociaaldemocraten krijgen omwonenden tegenstrijdige informatie en zijn er aan Dijkstra toezeggingen gedaan die niet stroken met wet- en regelgeving. Ook suggereert PvdA-voorvrouw Gryte Schaafstal dat bepaalde belastende documenten door de gemeente onder de pet gehouden worden, en dat ze door collega-raadsleden onder druk is gezet om het debat af te blazen.

Met die laatste beschuldiging stonden de verhoudingen direct op scherp. FNP en CDA voelden zich aangesproken.

Waardevermindering en vogelgrieprisico's

Als het aan de PvdA lag, was het debat twee weken geleden gevoerd. Toen al lagen de donderdag gestelde vragen bij wethouder Theo Berends op tafel. Die had donderdagavond alsnog een schorsing nodig om antwoorden te formuleren. Dat was tegen het zere been van Schaafstal, die naar eigen zeggen slechts een fractie van haar vragen beantwoord zag.

Die vragen gingen over waardevermindering van omliggende huizen en risico’s op vogelgriep vanwege het nabijgelegen vogelfoerageergebied bij het Lauwersmeer.

Vrees voor de volksgezondheid, en verandering van landschap en uitzicht maken dat een deel van Aalsum tegen de plannen van kippenhouder Dijkstra in het geweer is gekomen. Nu hij een hek wil plaatsen rond het uitloopgebied van zijn kippen zijn zij opnieuw ongerust.

CDA-fractievoorzitter verlaat debat

FNP’er Hanneke Jouta noemt het ,,dreech’’ om een besluit te nemen, omdat de informatie soms ver uiteenloopt. Haar partij is evenwel voor biologisch, en heeft ook geen bezwaar tegen het hek.

Pieter Braaksma (GemeenteBelangen) vond dat men best trots mag zijn op ,,jonge minsken dy’t de moed hawwe om wat te begjinnen nettsjinsteande de wjerstân.’’

Hij ging nog in de aanval op CDA-fractievoorzitter Lieuwe Sytsma, die naast de nieuwe kippenboerderij woont en tijdens het debat de raadszaal verliet. Volgens Braaksma stond zijn naam twee weken geleden nog wel op de conceptaanvraag voor het debat.

CDA’er Fennie Reitsma gaf Braaksma stevig weerwoord. ,,Dit is sa leech. Ik bin skokt.’’

Bestemmingsplanwijziging niet nodig

Berends benadrukte nog dat geen bestemmingsplanwijziging nodig is om Dijkstra’s plannen de ruimte te geven. Voor het hek volstond slechts een melding. ,,Mijn conclusie is dat het mag. Ik zie een ondernemer die op een zorgvuldige manier met omwonenden wil omgaan.’’

De VVD en ELP NEF zeiden de ondernemer geen strobreed in de weg te willen leggen.

Meerdere partijen, onder wie de wethouder, spraken de wens uit dat Dijkstra en zijn tegenstanders in gesprek blijven. Volgens Dijkstra heeft hij dit al meermaals vruchteloos geprobeerd. Hij noemt de uitkomst van het debat duidelijk. ,,Wêr wolst it noch oer ha?’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct