Kans om aan Covid-19 te bezwijken was gedurende gehele eerste golf het laagst in Noordoosten van het land

Foto: ANP

De kans om aan Covid-19 te overlijden was gedurende de gehele eerste golf van de corona-pandemie in Nederland het laagst in het Noordoosten van het land. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag vast in een nieuwe analyse van sociaal-demografische verschillen.

Het CBS concludeerde al eerder dat tussen begin maart en eind juni (de periode van de eerste golf) 17 procent van alle sterfte aan Covid-19 toegeschreven kan worden. Het betreft ruim 10.000 overledenen.

De kans om aan Covid-19 te overlijden was in Friesland, Groningen, Drenthe en Twente (Noordoost) in alle vijf onderzochte periodes van drie weken lager dan in de andere zes regio’s. In de eerste drie weken van de coronapandemie was de kans om aan Covid-19 te overlijden in de regio Zuidoost, de primaire brandhaard, liefst 24 keer hoger dan hier. In de andere periodes varieerde dat verschil met de andere regio’s veelal tussen drie tot zes keer zo hoge kans op overlijden aan corona.

Tijdens de eerste golf was de sterfte onder mensen in instellingen met 27 procent van het totaal aantal overlijdens het hoogst, gevolgd door mensen met thuiszorg. Van de Covid-19-slachtoffers ontving 12 procent geen langdurige zorg. Op het hoogtepunt van de coronapandemie was de kans voor iemand die institutionele zorg kreeg (zoals verpleeghuisbewoners) 23 keer zo hoog om te sterven aan Covid-19 als iemand die toen geen zorg kreeg.

Het CBS ziet ook effecten in inkomensverschillen. De kans dat iemand met een laag inkomen overlijdt aan Covid-19 was groter dan voor iemand met een hoog inkomen. Deze ongelijkheid is vergelijkbaar met die bij andere doodsoorzaken, Covid-19 heeft daar niet een groter effect op. In de drie grote steden was de kans voor iemand met een niet-westerse migratie-achtergrond om aan corona te sterven anderhalf keer zo groot als voor iemand met een Nederlandse achtergrond, maar in andere regio’s was zo’n verschil niet zichtbaar, concludeert het CBS.

De in september begonnen tweede golf vond veel gelijkmatiger verspreid over Nederland plaats. Het CBS wil onderzoeken in hoeverre er veranderingen in de sterfteverschillen zijn opgetreden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus