Kamp: Heerenveen was gewaarschuwd over gaswinning

De gemeente Heerenveen was over gaswinning onder haar grondgebied richting woonwijk Skoatterwâld ingelicht volgens alle regels.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken antwoordt dat minutieus op Kamervragen van PvdA, SP, D66 en ChristenUnie.

Het Canadese Vermilion Energy kreeg op 28 november 2012 een omgevingsvergunning voor de inrichting Langezwaag-1. Deze put ligt in buurgemeente Opsterland. Gezien de relatief korte afstand tot de gemeente Heerenveen ,,en het feit dat het gasvoorkomen grotendeels onder de gemeente Heerenveen ligt’’, heeft de minister destijds ook bij de gemeente Heerenveen om advies gevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders ging akkoord.

Het ontwerpbesluit werd ter inzage gelegd in de gemeente Heerenveen en het ministerie maakte er melding van door publicaties in de Heerenveense Courant, in de maanden oktober en november van dat jaar.

In Heerenveen is ophef ontstaan onder bewoners van de wijk Skoatterwâld. Zij kwamen pas eind vorig jaar achter de gaswinning onder hun wijk.

College en ook diverse Kamerfracties vroegen de minister de winning stop te zetten. Ze zijn bang voor bodemdaling en voor schade aan huizen en bedrijven.

In 2015 kwam Vermilion met een wijzigingsplan. Dat is in de gaswereld niet vreemd, schrijft Kamp, die op meerdere pagina’s uitvoerig antwoord geeft op de kwestie-Heerenveen.

Soms blijkt ergens meer of minder gas in de bodem te zitten dan voorzien. In dit geval bleek het gasveld Langezwaag groter dan verwacht. De winning strekte zich verder uit tot woonwijk Skoatterwâld en het gebied ten zuiden van de Bontebok.

In overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft TNO in kaart gebracht of er aan de wijzigingen extra risico’s zaten. Die bleken er niet te zijn. ,,Er is geen directe aanleiding tot zorg.’’

De winning onder Skoatterwâld verloopt via gasput LZG-2. De minister heeft weliswaar de bevoegdheid in te grijpen en eventueel een winning stil te leggen, maar dat kan alleen als er sprake is van een ernstige aantasting van veiligheid of milieu. Kamp: ,,Het moet hier dan gaan om een acuut risico. Op basis van analyses van SodM en TNO ben ik van mening dat hiervan geen sprake is.’’

Mogelijk ging Vermilion wél over de schreef met een nieuwe winning via gasput LZG-3, van waaruit gas wordt gehaald onder de grond van bedrijventerreinen IBF/De Kavels. De inspecteur-generaal der mijnen kijkt hier momenteel naar.

Er is Vermilion een last onder dwangsom opgelegd die tot 10 miljoen euro kan oplopen. Het gasbedrijf bestrijdt die. De derde put is eind november door Vermilion in gebruik genomen.

Voor de nieuwe winning via die derde gasput is een adviesverzoek verstuurd aan de gemeente Heerenveen.

Dat heeft alles te maken met de nieuwe Mijnbouwwet die gemeenten sinds 1 januari van dit jaar een zwaardere stem geeft bij goedkeuring voor dergelijke plannen. Ook het SodM moet nog advies uitbrengen. De minister denkt dat hij eind juli met een ontwerpbesluit kan komen.

Tot die tijd mag de lopende productie via de putten 1 en 2 doorgaan. Immers: ,,Er is geen directe aanleiding tot zorg’’. Evenmin is er reden voor een verplichte nulmeting van woningen en bedrijven. Het oorspronkelijke winningsplan beschrijft een bodemdaling van minder dan 2 centimeter en de kans op bevingen ,,wordt ingeschat op nihil’’.

De gemeente Heerenveen heeft inmiddels 24.000 euro uitgetrokken voor een second opinion. Adviesbureau Fugro bestudeert in opdracht de effecten van de gaswinning op de huizen en infrastructuur en toetst de cijfers die bij het ministerie van Economische Zaken zijn ingediend.

Gewijzigde winningsplannen in Friesland, in behandeling bij de minister, 22 maart 2017.

Zuidwal, Vermilion

Blija, NAM

Kollum, NAM

Vinkega, Vermilion

Tytsjerk, NAM

Langezwaag, Vermilion

Burum-Oost, NAM

Nes Noord M9, NAM

Sonnega, Vermilion

Opeinde en Middelburen, Vermilion

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement