Kamervragen over beloning commissarissen Zorgpartners Friesland

Marcel Wintels als KNWU-directeur (een onbezoldigde functie) tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer in 2016. FOTO ANP

De PvdA vraagt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek te laten doen naar de bezoldiging van de Raden van Commissarissen van de zorginstellingen MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte.

Tweede Kamerlid John Kerstens stelt die vraag en nog negen vragen naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant. Daarin wordt onthuld dat de gezamenlijke toezichthouders hun totale bezoldiging vorig jaar hebben verdubbeld, zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven.

De Raad van Commissarissen geeft vooralsnog geen motivatie voor de verdubbelde vergoeding. De commissarissen stellen enkel dat het besluit voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), omdat ze toezicht houden op drie verschillende BV’s (die eigendom zijn van de stichting Zorgpartners Friesland). Volgens die uitleg overtreedt in elk geval voorzitter Marcel Wintels het wettelijk maximum van vijf nevenfuncties bij een grote instelling. Maar volgens de commissarissen voldoen ze wel aan de Wet Bestuur en Toezicht, omdat ze in dat geval als één groep moeten worden gezien.

Einde aan dit soort constructies

PvdA-Kamerlid Kerstens vraagt aan minister De Jonge of hij via wetgeving een einde aan dit soort constructies wil maken, als blijkt dat dit juridisch is toegestaan. Hoogleraar public governance Goos Minderman stelt dat de verdubbeling van de bezoldiging in theorie juridisch dichtgetimmerd kan zijn, maar dat de gang van zaken hoe dan ook in strijd is met de geest van de WNT. ,,Dit is een smet op de sector”, zegt hij.

Voorzitter Wintels zat in 2018 zelf met toenmalig commissaris en oud-poilitiechef Nathalie Kramers in de bezoldigingscommissie. Of de andere zes leden van de RvC mogelijk ook het maximum aantal nevenfuncties overschrijden is niet duidelijk. Niet iedereen openbaart al zijn nevenfuncties.

De raad bestaat naast Wintels (directeur van trainingsinstituut De Baak in Driebergen) uit Marian Verkerk (zorgethicus in Groningen), Dick de Waard (hoogleraar economie en bedrijfskunde in Groningen), Anne Marie van der Wijst (financieel directeur bij een mobiliteitsbedrijf in Noord-Holland), Ronald Meijer (medisch manager en longarts in Groningen), Donald van der Peet (heelkunde chirurg in Amsterdam) en Alex Bonnema (bestuursvoorzitter Caparis in Drachten). Een verzoek om meer uitleg staat sinds vrijdagavond uit.