Kabinet geërgerd over Friese stikstofdraai

Vicepremier Hugo de Jonge, vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad in Den Haag. FOTO ANP

Het kabinet is geërgerd over het intrekken van de Friese beleidsregel stikstof, na het grote boerenprotest op de Tweebaksmarkt. Vicepremier Hugo de Jonge noemde de bestuurlijke draai ,,bijzonder’’. Landbouwminister Carola Schouten gaat op korte termijn in gesprek.

De Jonge stelt dat provincies te snel vooruitlopen op een Haagse wetswijziging die nog in de maak is. Kabinet en provincies leggen een eerder verstuurde kabinetsbrief over de kwestie verschillend uit. ,,Daar is licht tussen gekomen.’’

Veel uitbreidingen in Nederland zitten op slot door een overdaad aan stikstof. De provinsje Fryslân wilde projecten weer snel op gang krijgen door het ‘verhuizen’ van niet gebruikte stikstofruimte van boeren naar bedrijven. In ambtenarentaal: extern salderen, ofwel het onttrekken van latente ruimte aan de vergunde ruimte.

De Friese boeren waren daar woest over. Ze spraken van diefstal en trokken met trekkers naar de Tweebaksmarkt. FNP-gedeputeerde Johannes Kramer ging door de bocht. Het college van gedeputeerde staten trok de beleidsregel binnen 24 uur weer in.

Lees ook | Provincie zwicht voor spontaan en massaal boerenprotest

Volgens De Jonge, die vrijdagmiddag in Den Haag premier Mark Rutte verving tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad, zijn provincies ,,te voorbarig’’ bezig. ,,Er is licht ontstaan tussen de kabinetsbrief en de uitwerking die provincies daaraan wilden geven.’’ Voor extern salderen is eerst een wetswijziging nodig. Pas dan kan er van uitruilen sprake zijn.

Het kabinet zegt de provincies te houden aan alle eerder gemaakte afspraken in het stikstofdossier. De Jonge: ,,Die afspraken zijn leidend. Er moeten maatregelen worden genomen. Want we deden het niet goed’’.

Lees ook: Volgende week spoeddebat Provinciale Staten om intrekken stikstofbesluit door gedeputeerde Kramer

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Stikstof