Juridische strijd rond fietspad bij Stiens laait weer op

Het fiets- en wandelpad tussen Jelsum en Stiens ligt er al bijna een jaar, maar de juridische strijd rond de aanleg laait voorzichtig weer op.

De Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) is naar de rechter gestapt. Zij vraagt schorsing van de vergunning voor de aanleg van het 4 kilometer lange pad en de bruggen over Koarnjumer- en Stienzer Feart.

De NFLS krijgt steun van de diaconie van de Hervormde Gemeente in Jelsum, Koarnjum en Britsum, Gerard Veldman en Aizo Elgersma. De onderneming pleitte eerder voor recreatief spoorfietsen op dit tracé van het voormalige Dockumer Lokaeltsje.

Voor de brug over de Stienzer Feart is volgens de NFLS ten onrechte aanpassing van het bestemmingsplan achterwege gebleven, inclusief inspraakmogelijkheden. De NFLS vindt bovendien dat zij vergunning voor haar plan had moeten krijgen.

Op de NFLS-aanvraag is geen antwoord gekomen, zegt woordvoerder Chris Rijff. Hij vindt daarom dat hij ‘van rechtswege’ aanspraak kan maken op de vergunning. Rijff zegt nog bezwaar te kunnen maken omdat hij als belanghebbende niet is ingelicht over de finale vergunning. Hij streeft naar opbreking van het pad of schadevergoeding.