Joure deed greep in pot met Wmo-geld

De Fryske Marren gaf rijksgeld dat was bestemd voor het sociaal domein, uit aan andere zaken, leert extern onderzoek. En zo ontstond er een miljoenentekort.

Onderzoeksbureau Cebeon constateerde dat ,,De Fryske Marren circa 3 miljoen euro minder heeft besteed aan het sociaal domein dan zij daarvoor beschikbaar heeft gekregen’’, zo valt te lezen in het rapport Financiële beheersing sociaal domein De Fryske Marren. Ook extra’s uit eigen middelen van onder meer ozb-opbrengsten werden door de gemeente niet aangewend voor jeugd, zorg en participatie, aldus Cebeon. ,,Die zijn eveneens besteed aan taken buiten het sociaal domein’’, meldt deze organisatie.

Cebeon werd afgelopen voorjaar door burgemeester en wethouders in de arm genomen om orde te scheppen in de chaos waartoe het gemeentelijk sociaal domein verworden was.

'Dat zeggen zij'

Wethouder Jos Boerland (VVD) is sceptisch over de constateringen van het onderzoeksbureau. ,,Dat zeggen zij’’, verdedigt hij. ,,Het is hun rapport, niet dat van ons. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Ik moet het eerst zelf een plek geven.’’ Hij wil er dan ook nog eens flink doorheen.

Want het ligt allemaal niet zo simpel, wil hij kwijt. ,,Gemeenten krijgen een pot geld die niet geoormerkt is.’’ Er staat niet op wat naar welk potje moet. Maar nu blijkt dat er 3 miljoen euro aan andere zaken is uitgegeven dan waarvoor het was bedoeld, gaat de gemeente kijken waar het geld is gebleven, zo verzekert hij.

Begin april kwam aan het licht dat De Fryske Marren met een tekort van 3 miljoen euro kampt op het sociaal domein. Joure restte niets anders dan flink te bezuinigen, kondigde het college enkele weken na de gemeenteraadsverkiezingen al aan.

Als het kon, ging De Fryske Marren zich beperken tot alleen het sociaal domein, de verzamelnaam voor de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet. Voor nieuw beleid op deze gebieden zou de komende jaren amper geld zijn. Aan overige zaken wilde het bestuur zo min mogelijk tornen. Cebeon dook daarop in de boeken. Afgelopen week presenteerde het bureau zijn bevindingen.

Geschrokken reacties

GroenLinks is geschrokken van de constateringen. ,,Wy fine it hiel slim dat it jild oars útjûn is as wêr’t it foar bedoeld is’’, zegt fractievoorzitter Matthijs Sikkes. ,,Wy sille dan ek gjin meiwurking ferliene oan dizze rücksichtleaze besuniging op it sosjaal domein.’’

,,It jild is wol brûkt foar de mienskip’’, stelt fractievoorzitter Luciënne Boelsma van het CDA. ,,Mar foar dit ûnderdiel ha wy mear noadich hân as begrutte waard. De begrutting is net makke op grûn fan wat se krigen, mar fan wat se noadich hienen.’’

,,Hoe kin it dat wy sa út de pas rinne mei de begrutting?’’, vraagt fractievoorzitter Jan Volbeda van de FNP zich af. ,,Wy binne der trije miljoen euro oerhinne gien. Dit hie sekuerder dien wurde moatten.’’ Een ding staat voor de Frysknasjonalen vast: ,,De doelgroep mei net de dupe wurde.’’ Wethouder Boerland geeft aan niet van plan te zijn alleen het sociaal domein te gaan plukken. ,,Ik denk dat we gemeentebreed moeten kijken.’’

Met andere punten in het rapport van Cebeon is hij het eens. ,,De netto lasten van het sociaal domein in De Fryske Marren zijn niet hoog in vergelijking met andere gemeenten’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct