JOVD’er Martijn Brands aan het woord tijdens het LC-Jongerendebat. De jury wees hem aan als beste debater in 2019. Foto Niels Westra.

Jongeren tijdens LC-debat: er moet snel een Lelylijn naar de Randstad komen

JOVD’er Martijn Brands aan het woord tijdens het LC-Jongerendebat. De jury wees hem aan als beste debater in 2019. Foto Niels Westra. Foto Niels Westra.

Als het aan de jongerenpartijen in Friesland ligt, komt er een Lelylijn als snelspoor naar de Randstad. Dit bleek donderdag in het LC-jongerendebat.

Vertegenwoordigers van acht jongerenpartijen gingen gisteren in Leeuwarden met elkaar in debat. Dit gebeurde als opwarmer voor de verkiezingen van de provinciale staten op 20 maart.

Verbetering van het openbaar vervoer bleek een belangrijke wens. ,,Wij gaan vol voor de Lelylijn’’, zei Edou Hamstra (Jonge Socialisten/PvdA). Ze doelde op een supersnelle trein van Groningen via Drachten naar Lelystad. De andere jongerenpartijen bleken het hier mee eens.

,,Wij zijn er ook 100 procent voorstander van’’, zei Martijn Brands (JOVD), jongerenpartij van de VVD. Maar nog liever zou hij op het traject een hyperloop aanleggen. In Amerika wordt op dit moment volop onderzoek gedaan naar zo’n buizenpost-achtige treinverbinding, die veel sneller is dan het spoor. Het gaat hem er vooral om ,,dat Friesland de proeftuin wordt voor innovatief vervoer’’.

Openbaar vervoer en referenda

DWARS-vertegenwoordiger Tomar But uit Oosterwolde vroeg ook aandacht voor het openbaar vervoer op het platteland. Vanuit zijn dorp is het uiterst lastig om in Leeuwarden te komen, benadrukte hij. DWARS is gerelateerd aan GrienLinks.

Moeten er bindende referenda worden gehouden? ,,Nee, er zijn nu al drie referenda’’, zei CDJA’er Niels Jacobi, wijzend op de naderende verkiezingen. Zijn partij vindt dat de bevolking voldoende kansen heeft om invloed uit te oefenen op het beleid.

Maar ROOD, de jongerenpartij van de SP, denkt daar anders over. In het windmolendebat moet de bevolking ,,de mogelijkheid hebben om op de rem te trappen’’, zei ROOD-vertegenwoordiger Marnicq Jakobs.

De Jonge Democraten (jongerenpartij van D66) blijven ook voorstander van zulke referenda, benadrukte Sjirk Bruinsma.

Kramer-Roskam

De volwassen lijsttrekkers van de provinciale statenpartijen discussieerden later op de avond ook mee. Politiek gezien kwam het spannendste moment toen FNP-gedeputeerde Johannes Kramer zijn opponent PvdA-lijsttrekker Marijke Roskam het vuur na aan de schenen legde over het onteigenen van boerengrond om er natuur van te maken.

,,Wol de PvdA dat noch altiten?’’, vroeg hij haar. Ze ontkende het niet, maar benadrukte dat veel boeren zelf bereid zijn tot verandering. ,,Wij willen terug naar de kleinschalige landbouw’’, zei Samantha Boxman van Pink. Dit is de jongerenpartij van de Partij voor de Dieren. Die heeft er flinke premies voor over om boeren te verleiden tot verandering.

De FNP had het op haar beurt lastig toen windmolens ter sprake kwamen. Een dorp mag best een windmolen bouwen als de inwoners dat zelf wensen, benadrukten andere partijen. De FNP vindt echter dat dit niet mag en dwong dit de afgelopen jaren ook af.

Regenboogvlag

Een andere scherpe discussie vlamde op rond de Regenboogvlag, bedoeld om acceptatie van lhbt’ers te vergroten. Fryslân is de enige provincie die zo’n vlag niet hijst. VVD-statenlid Avine Fokkens en ook de JOVD willen hier niet aan, omdat hiermee ,,geen recht wordt gedaan aan alle andere mensen die zich ook geconfronteerd zien met discriminatie’’. Andere partijen uitten hier hun afkeuring over. In hun optiek mag de vlag wel gehesen worden.

Opvallend genoeg stuurden alleen de JS en Pink een vrouw, de overige zes vertegenwoordigers waren mannen. Ook onder de jongere generatie politici zijn mannen blijkbaar nog altijd dominant. Het merendeel van de jonge politici bleek hoog opgeleid.

Fries

FNJP’er Sybe Knol profileerde zich daarentegen als ‘gewone plattelandsjongen’. Een studente in het publiek vroeg de politici of het debat misschien geheel in het Nederlands wilden houden, omdat zij het Fries niet machtig is. Knol liet haar weten dat er genoeg mensen op de tribune zaten die het Fries konden vertalen.

Knol wil meer geld voor het Friese onderwijs. ,,Frysk skriuwen ha ik mysels leare moatten.’’ Dat geeft wel aan hoe slecht het er voorstaat met het onderwijs, stelt hij.

Platteland

Het viel op dat de debatten sterk op het platteland gericht waren. Voor een deel kwam dit door de aangedragen onderwerpen, maar de jonge politici leken zich ook vooral druk te maken om de kleinere dorpen. Grotere plaatsen als Sneek, Heerenveen of Joure kwamen niet ter sprake.

Een onafhankelijke jury verkoos uiteindelijk JOVD’er Martijn Brands. als winnaar van de debatten.

Lees hier ons liveblog van het LC-jongerendebat terug

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Lelylijn
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct