Jongeren lopen door de coronabeperkingen vaker rond met plannen voor zelfdoding

Foto: ANP

Jongeren lopen door de coronabeperkingen vaker rond met plannen voor zelfdoding, zo blijkt uit cijfers van 113 Zelfmoordpreventie.

Klopten vorig jaar januari nog zo’n driehonderd mensen aan bij deze organisatie voor hulp, inmiddels zijn dat er tussen de vier- en vijfhonderd. 70 procent van het totaal aantal hulpvragers is jonger dan dertig jaar.

,,Oorzaak zou kunnen zijn dat er heel veel is weggevallen, zoals het sociale leven, de dagstructuur’’, verklaart 113-woordvoerder Scarlet Hemkes. Volgens de hulporganisatie is het aantal mensen dat daadwerkelijk suïcide pleegt, tot dusver niet toegenomen, aldus 113. ,,Maar we zijn wel bang dat dit gaat gebeuren’’, aldus Hemkes.

Diana van Bergen, jeugdwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen, meldt dat ,,de kerntaken van adolescentie door de coronarestricties in de knel komen. Adolescentie gaat om het vormen van je identiteit, worden wie je bent. En dat is nu lastiger, want de groep mensen aan wie je je spiegelt, valt weg. Er verdwijnt een schakel bij het opgroeien.’’

De Friese zelfmoordcijfers over 2020 laten ten opzichte van vorig jaar een lichte stijging zien, zegt forensisch GGD-arts Paul Tan. Vorig jaar maakten 76 Friezen een einde aan hun leven, onder wie 4 in de leeftijdscategorie tot 26 jaar.

In 2019 ging het om totaal 69 inwoners van Friesland. Van hen waren er 7 jonger dan 26 jaar. Toch kan uit die toename van 7 mensen geen conclusie worden getrokken, tekent Tan aan. ,,We noteren niet na een schouw wat er de oorzaak van is dat iemand uit het leven is gestapt.’’ In 2018 noteerde Friesland 81 zelfdodinggevallen, in 2017 83. Beide jaren ging het om 6 jongeren.

Mannen tussen 50 en 59 plegen het vaakst suïcide, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle provincies neemt Friesland de zevende plek in wat zelfdodingaantallen betreft. Zeeland staat bovenaan, gevolgd door Drenthe. Flevoland telt het minste aantal suïcides.

GGZ Friesland geeft aan te zien dat de corona-epidemie en de maatregelen die hierdoor nodig zijn, een forse impact hebben, op zowel haar patiënten als op haar medewerkers – net als op de hele maatschappij. Maar de vraag of er een coronagerelateerde stijging van het aantal suïcides gezien wordt, laat zich niet eenvoudig beantwoorden, meldt geneesheer-directeur Houkje Tamsma. Dat aantal fluctueert altijd.

Uitvaartverzorger Anja de Roos uit Jubbega had in de ruim vijf jaar dat ze haar bedrijf runt nog niet te maken met overledenen door zelfdoding. Echter, de afgelopen twee maanden waren er ineens drie suïcideslachtoffers. ,,Ik tocht: ‘Alwer ien? Dat kin dochs net wier wêze? It is fertritich.’’

Het verhaal van Alisa

Het betrof mensen voor wie het leven door de coronamaatregelen zijn glans had verloren en die geen toekomst meer zagen. Een van hen was Alisa Krul (28) uit Heerenveen. De Roos begeleidde haar nabestaanden. Die vertellen over Alisa’s laatste maanden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus