Jannewietske de Vries volgt hart naar Súdwest-Fryslân

Jannewietske de Vries. FOTO MONA ALIKHAH.

Súdwest-Fryslân krijgt op donderdag 27 september een nieuwe burgemeester: Jannewietske de Vries.

,,Hjir leit myn hert’’, zegt De Vries onomwonden. Niet alleen omdat ze al jarenlang in Raerd woont, dat sinds 2014 deel uitmaakt van de gemeente. Ook het bestuurlijke werk trekt haar. De Vries is ‘út de skroeven’ met haar voordracht tot burgemeester van Súdwest-Fryslân.

De gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem in met de voordracht van de vertrouwenscommissie. Volgens voorzitter Douwe Attema was De Vries (PvdA) zonder twijfel de beste kandidaat van alle zestien reflectanten. Geslacht en partijkleur waren van ondergeschikt belang, hoewel commissaris van de koning Arno Brok in april bij de vaststelling van de profielschets zijn voorkeur nadrukkelijk uitsprak voor een vrouw met gevoel voor het Fries eigene. Met De Vries wordt hij op zijn wenken bediend.

Terug in de politiek

De aankomend burgemeester keert in september door de voordeur terug in het bestuurlijk veld van de provincie. Drie jaar geleden verliet De Vries gedesillusioneerd de politiek na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2015. De PvdA keerde geheel tegen de verwachtingen in niet terug in het nieuwe college en daarmee vervloog haar droom om een derde periode te vervullen als gedeputeerde. Als grote animator van Culturele Hoofdstad hoopte De Vries in 2018 te kunnen genieten van het culturele jaar. ,,En no kom ik dit jier noch wêrom.’’

Bewust koos ze nadien voor een functie buiten de politiek. Als algemeen directeur geeft ze leiding aan de wereldtentoonstelling Floriade in Almere. Daar heeft ze veel nieuwe ervaringen opgedaan, haar internationale netwerk vergroot en zich met duurzaamheidsthema’s beziggehouden. Súdwest wil juist op dat terrein een stempel gaan drukken. Dat ze nu uit Almere vertrekt, is enigszins ongemakkelijk, bekent De Vries. ,,Mar dêr giet men no ek in nije fase yn. Dus einliks fielt it allegear goed.’’

Unanieme keuze voor De Vries

Volgens Attema brengt De Vries een schat aan ervaring met zich mee, kent ze de politiek en barst ze van de ambitie. Bovenal noemt hij De Vries een warme persoonlijkheid die weet te verbinden, iemand die zich thuis voelt in zowel de stad als het dorp en op het platteland.

Door de vertrouwenscommissie is met meerdere personen gesproken. Na twee gesprekken met De Vries was de keuze gemaakt.

Ook de gemeenteraad was unaniem in haar besluitvorming. ,,Dit is niet alleen goed voor de PvdA, maar vooral voor Súdwest-Fryslân’’, meent partijgenote en raadsnestor Djoke de Jong.