Met een drone gaan de jagers van de Wildbeheereenheid It Bûtenfjild de komende maanden proberen reekalfjes op boerenland te redden van de maaimachine.

Jonge reetjes houden zich bijzonder gedeisd op grasland. Ze worden door hun moeder verstopt onder lang gras, waar ze zich zo min mogelijk verroeren. De geit komt af en toe langs om ze te zogen, maar laat de geurloze jongen verder zoveel mogelijk met rust, om roofdieren uit de buurt te houden. Omdat het geboorteseizoen samenvalt met de eerste maaironde op grasland, sneuvelen er geregeld dieren.

,,It is altyd skande ast se dan letter weromfynst’’, zegt Sape Dijkstra van WBE It Bûtenfjild. Dat is de maaiers nauwelijks te verwijten, stelt hij. ,,Ik ha sels wolris op de trekker mei west mei in leanwurker, dy’t mei 10 kilometer yn ’t oere meande op in plak dêr’t we se ferwachten, en dan noch koe ik se net fine. Mar doe’t it oan it skodzjen ta wie leine der wol twa deade reekealtsjes.’’

Warmtebeeldcamera

Waar de jagers eerder met vrijwilligers het veld ingingen om voorafgaand aan het maaien in linie percelen af te zoeken, gaan ze dit jaar voor het eerst op pad met een drone die onder andere is voorzien van een warmtebeeldcamera. Sape Dijkstra vermoedt dat It Bûtenfjild de eerste wildbeheereenheid is die dit middel inzet. De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en commerciële vliegers maken wel gebruik van dezelfde techniek om bijvoorbeeld nesten op te sporen.

De jagers hebben hun drone in bruikleen gekregen via Bouwgroep Dijkstra Draisma en het gespecialiseerde bedrijf Aeroscan. In de bouwsector worden drones ingezet voor inspecties en het opsporen van warmtelekken. Jagers Jasper Zwarts en Jan Tsjerk Dijkstra zijn inmiddels opgeleid tot gecertificeerd dronevlieger en hebben de afgelopen tijd om te oefenen geregeld naar hazen gezocht.

Bij zonsopkomst

WBE It Bûtenfjild is met negentig jagers actief in een gebied van 15.000 hectare dat ruwweg binnen de driehoek Lekkum-Dokkum-Noardburgum ligt. Boeren die vermoeden dat er reeën zitten op land dat ze willen maaien, kunnen zich bij de club melden.

De dronevliegers zullen rond zonsopkomst in actie komen, als het temperatuurverschil tussen de bodem en de warme reekalfjes het grootst is. Ze rukken uit met vrijwilligers, die eerst de plekken waar reetjes liggen, markeren, om de dieren na de inspectie in veiligheid te brengen.

Dijkstra: ,,We pakke se foarsichtich op mei in jutesek of in pear toppen gers en dan lizze we se op in plak dêr’t net meand wurde sil. De geit fynt se dêr samar werom. Se roppe ien kear nei inoar en it is klear.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct