Met de aankoop van het esgehucht Rikkinge in Oosterwolde slaat It Fryske Gea een nieuwe weg in. De natuurorganisatie werpt zich nu ook op als grondverpachter.

Gisteren zetten Gea-directeur Henk de Vries en verkoper Sjoerd Hoekstra uit Donkerbroek hun handtekening onder het koopcontract. De 8 hectare grond komt in handen van de natuurvereniging voor ,,in merk-konforme priis’’, stelde De Vries.

De exploitatieconstructie wijkt af van de manier waarop It Fryske Gea doorgaans zaken doet. Wanneer de vereniging landbouwgrond koopt, wordt deze gewoonlijk ‘afgewaardeerd’ tot natuur en wordt het waardeverlies gecompenseerd met subsidies. Nu staat It Gea zelf voor de aankoop, met een beetje hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het rendement op de investering moet uit het pachtgeld komen.

Hoekstra wordt van eigenaar pachter. Hij stuurde meteen elf blaarkopkoeien en vijf kalfjes het kruidenrijke land in. Die mochten worden losgelaten door Fryske Gea-voorzitter Arjen van der Meer en de Ooststellingwerver wethouders Fimke Hijlkema en Jouke Jongsma.

Eldorado

Rikkinge blijft te boek staan als agrarisch gebied. De Vries: ,,Der wurdt aanst buorke ûnder ús regy en tsjin ús foarwaarden. Wy wolle de kultuerhistoaryske wearden oerein hâlde en de natuerkwaliteit omheech helje. It moat in eldorado wêze fan fûgels, blommen en ynsekten. Wy wolle hjir graach sjen litte wat echt natuerynklusyf buorkjen ynhâldt.’’

Dezelfde constructie zou vaker kunnen worden toegepast, al zijn er nog geen concrete plannen, zegt De Vries. ,,Wy ha in oankeapbudzjet om ús oan te hâlden en it leit der ek net oeral sa moai hinne as hjir.’’

Rikkinge is een eeuwenoud esgehucht aan de noordkant van Oosterwolde. Glooiingen, kronkelslootjes en houtwallen tekenen het landschap. Vroeger stonden er zes ‘boerespultsjes’, nu nog eentje. Dit boerderijtje blijft buiten de deal. Sjoerd Hoekstra verhuurt de woonruimte.

Verzet

Eerder had Hoekstra, die in Donkerbroek niet alleen biologisch boer is maar ook vastgoedhandelaar, plannen om op een deel van de es seniorenwoningen te bouwen. Dat voornemen stuitte op groot verzet van omwonenden. Toen die vier jaar geleden 2000 protesthandtekeningen aanboden aan de gemeente, trok Hoekstra het plan terug.

Hierna nam It Fryske Gea het voortouw, in nauw overleg met alle betrokkenen. De Vries: ,,Wy woene al seker witte dat wy hjir wolkom wiene.’’ Volgens Jan Russchen van de Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken hoeft It Gea daarover geen zorgen te hebben. ,,Dit is in prachtoplossing foar elkenien. It is in fleurige dei.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct