It Fryske Gea mist provinciale steun

Het realiseren van verbindingen tussen natuurgebieden is lastig nu Gedeputeerde Staten de hand op de knip houden, ervaart It Fryske Gea.

De ambitie om de in de jaren negentig opgetuigde Ecologische Hoofdstructuur af te maken, raakt in het slop. De provincie beperkt de aankoopsubsidies tot terreinen die binnen Natura 2000 vallen of nodig zijn voor uitvoering van de Kader Richtlijn Water. ,,Mar wy wolle graach ferbinings meitsje tusken de natoergebieten. It soarget foar swierrichheden om dêr jild foar binnen te heljen’’ vertelde voorzitter Arjen van der Meer gisteren op de algemene ledenvergadering van It Fryske Gea.

Natuur is duur

Er komen wel miljoenen binnen van de Postcode Loterij en van legaten, maar landbouwgrond is duur. Van der Meer: ,,Wat binne jo wol net kwyt oan in bunder lânbougrûn.’’ Wat rest zijn pogingen om de politiek te beïnvloeden om toch geld los te krijgen. Draagvlak van de bevolking is daartoe een middel, meent de voorzitter. Zo gezien zou het zwaar moeten meetellen dat It Fryske Gea zo’n 37.000 leden telt, omgerekend één op de zeven Friese huishoudens.

,,Wy binne primêr in natoerorganisaasje’’, stelde Van der Meer vast. In dat licht bekijkt hij de discussie over predatie. In het vogelparadijs zoals hij de Friese natuur ziet, zijn twee soorten vogels te onderscheiden: vogels die belagen en vogelsn die belaagd worden. ,,Dat is de natoer.’’ En die natuur kan alleen een paradijs zijn als er geen verstoring is door mensen, filolosofeerde hij verder: ,,De minsk is de grutste predator.’’

Positief over vogels in boerenland

Er is een zeker spanningsveld tussen de wens van een hoge biodiversiteit en het streven om zoveel mogelijk mensen van de natuur te laten genieten. Van der Meer: ,,Minsken yn it fjild, dat is goed. Dat spanningsfjild, dat kinne wy kanalisearje.’’

Wat de weidevogelproblematiek betreft, sprak directeur Henk de Vries zich voorzichtig positief uit. Anders dan de alarmerende berichten van de BFVW over de vogels in het boerenland, ziet It Fryske Gea in de reservaten vooralsnog een redelijk positief broedsucces.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement