Inspectie gunt Vliegbasis Leeuwarden nog even uitstel

De aankomst van de eerste F-35 op Vliegbasis Leeuwarden, in 2016. Foto: Catrinus van der Veen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) grijpt niet in bij de Leeuwarder Vliegbasis die de milieuvergunning niet op orde heeft.

Er is geen sprake van een overtreding van een wettelijk voorschrift, zo stelt de ILT. De basis is al jaren bezig om een geldende vergunning te verkrijgen. De huidige milieuvergunning stamt uit 2001.

Staatssecretaris Barbara Visser belooft dat de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning voor 1 oktober van dit jaar op de bus gaat. Ze antwoordt op vragen van PvdA’er John Kerstens. De vergunning regelt alle Defensie-activiteiten op de begane grond.

De nieuwe omissies kwamen aan het licht tijdens de bouwaanvraag voor opstallen voor de nieuwe straaljager F-35. Het gaat volgens Visser om relatief beperkt milieubelastende activiteiten. Dat zou het niet nodig maken om activiteiten stil te leggen.

De aanvraag voor een nieuwe vergunning wordt ingediend door het Commando Luchtstrijdkrachten en het Rijksvastgoedbedrijf. Omwonenden kunnen hierna zienswijzen indienen.

Getreuzel van Defensie

Het eeuwige getreuzel van Defensie is de Tweede Kamer een doorn in het oog. Ook voor de vliegactiviteiten in de lucht heeft de strijdkracht de vergunning nog altijd niet op orde. Ook deze aanvraag zal voor 1 oktober worden ingediend. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij is inmiddels een verzoek tot handhaving ingediend.

Visser wijt de jongste vertraging voor de vliegactiviteiten aan het opstellen van een milieutoets. Defensie is in conclaaf met de Waddenvereniging en met Natuurmonumenten over de mate van verstoring van de natuur. Er moesten ,,significante verbeteringen in de ecologische effectenanalyses worden aangebracht’’.

De staatssecretaris is evenwel vol goede moed. Uit een voorlopige beoordeling door een ecologisch bureau zou blijken dat de militaire vliegactiviteiten ,,geen significant negatieve effecten hebben op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden’’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland