Inspectie bezorgd over Nordwin College

De Onderwijsinspectie is bezorgd over de kwaliteit van het Nordwin College. De topman zit opnieuw thuis en een bemiddelingspoging lijkt mislukt.

Een nog niet gepubliceerd rapport van de Onderwijsinspectie is kritisch over de wijze waarop Nordwin de kwaliteit van het onderwijs in zowel het vmbo als mbo kan borgen. Die kwaliteit staat onder druk. De financiële situatie van de school voor groen onderwijs is zorgwekkend.

Topman weer thuis

Ondertussen blijft de raad van toezicht aansturen op het definitieve vertrek van bestuursvoorzitter Ton Stierhout. Nadat de rechter begin dit jaar een streep haalde door de schorsing en Stierhout weer aan de slag ging, zit hij met ingang van 23 januari opnieuw thuis. ,,De raad van toezicht heeft aangegeven dat ze het geen goed vonnis van de rechter vonden en dat ze blijven aansturen op ontslag.’’

Op 6 maart volgt daarover een nieuwe rechtszaak. Ook heeft de raad van toezicht aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de eerdere uitspraak van de rechter.

Oorzaak van de ruzie tussen de bestuursvoorzitter en de raad van toezicht is een verschil van mening over de koers die Nordwin moet gaan varen. Volgens Stierhout is een zelfstandig voortbestaan van de school een onzeker avontuur geworden door financiële tegenvallers.

Bemiddeling door bestuursvoorzitter NHL Stenden loopt nog op niets uit

Die komen voort uit een onverwacht hoog ziekteverzuim en een lagere vergoeding dan andere mbo-instellingen. Het ‘groene’ mbo valt onder het ministerie van economische zaken, dat flink geeft bezuinigd De raad van toezicht deelt de visie van Stierhout niet.

De afgelopen weken heeft Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur van hogeschool NHL Stenden, geprobeerd de partijen weer op dezelfde golflengte te krijgen. Tot dusverre is dat nog niet gelukt. Raadsvrouw Nelly Paanakker van de raad van toezicht sluit niet uit dat er nog een nieuwe bemiddelingsronde volgt.

Vertrouwen is weg

Jan de Groot, die het woord voert namens de ouders, hoopt dat Stierhout op zo kort mogelijke termijn terugkeert bij de school. ,,Hij heeft de school van bijna niets tot iets fantastisch gemaakt, die in het land aanzien geniet. Natuurlijk met zijn team, maar hij is de grote man. Wij hebben de raad van toezicht gevraagd hun besluit te heroverwegen, maar dat willen ze niet.’’

De ouderraad heeft geen vertrouwen meer in de raad van toezicht. ,,We hoopten dat ook de ondernemingsraad en studentenraad dat standpunt zouden innemen, maar dat is helaas nog niet zo.’’ Gelet op de financiële situatie van de school vreest De Groot dat flinke bezuinigingsmaatregelen onontkoombaar zijn.