Tot op zeer hoge leeftijd bleef hij politiek betrokken. Vol humor, en altijd met dat kenmerkende gevoel voor relativering. Rinse Zijlstra, oud-Kamerlid namens de ARP en het CDA, oud-burgemeester van Smallingerland, overleed dinsdag op negentigjarige leeftijd.

Dat ene voorval is tekenend. Op woensdag 3 januari 2007 wandelde CDA’er Herman Wijffels in het diepste geheim hotel Lauswolt binnen in Beetsterzwaag. Wijffels moest er als informateur een nieuw kabinet smeden. Bij het inchecken kreeg hij een briefje. ‘Als het jou niet lukt, lukt het niemand. Als het hier niet lukt, lukt het nergens’.

De afzender van het briefje was zijn oude vriend Rinse Zijlstra. De mannen kenden elkaar uit de wereld van de Rabobank, waar Wijffels directeur was en Zijlstra jarenlang voorzitter van de raad van toezicht. Zijlstra, altijd in voor een geintje, woonde inmiddels in Beetsterzwaag en was stamgast geworden van Lauswolt. Het plagerige briefje moest Wijffels tonen dat hij nog altijd bovenop het nieuws zat. Het was de oud-bestuurder ten voeten uit.

Rinse Zijlstra werd in 1927 geboren in Oosterbierum als zoon van een akkerbouwer en graanhandelaar. Hij maakte de magere tijden mee in de Friese landbouw. Na de hbs in Harlingen volgde Rinse het spoor van zijn oudere broer Jelle naar de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij zijn doctoraal examen economie haalde.

Beide broers - Jelle was acht jaar ouder - trokken lang naast elkaar op. Ze waren beiden politiek actief bij de ARP. Jelle werkte zich op tot minister-president en president van De Nederlandsche Bank.

Ook Rinse belandde in de Haagse politiek, maar zijn mooiste periode was die bij de CBTB, de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond, waar hij van 1963 tot 1975 voorzitter was. Zijlstra hield van besturen, liefst met een kwinkslag en altijd op het scherp van de snede. ,,Hy wie altyd dwaande’’, weet de oudste zoon Ane Rinse. ,,Brea fertsjinje. Altyd oan it wurk.’’ Rinse en zijn vrouw Siep kregen vier zonen; Ane Rinse, Gerrit, Jelle en Hendrik Jan. Na de CBTB leidde Zijlstra van 1971 tot 1986 de FNZ, de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond. Het waren roerige jaren. In februari 1977 dreigden er stakingen in 22 zuivelfabrieken. Het personeel eiste loonsverhoging. De melkveehouders kwamen in de knel. Zij hadden het zwaar door een droge voorgaande zomer en een snel slinkende wintervoorraad. De actiedreiging voerde duizenden stakers en sympathisanten naar het gerechtsgebouw in Utrecht. Daar gelastte de rechtbankpresident een afkoelingsperiode van zes weken.

Rinse Zijlstra was in de tussentijd ‘gewoon’ burgemeester van Smallingerland. Het was een ambt dat hij slechts zes jaar lang vervulde. Dat was niet voor niets. ,,Boargemaster wêze fûn er fiersten te beperkt’’, zegt Ane Rinse. ,,Hy miste de útdaging.’’

Zijlstra grossierde in nevenfuncties. Hij was voorzitter van schaatsbond KNSB, vervulde commissariaten bij onder meer Van Wijnen, Nationale Nederlanden en de Grontmij, en was bijna twintig jaar lang (1977-1996) voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank.

Het bracht hem een enorm netwerk en volop kansen om zijn vleugels uit te slaan. Hetzelfde gold voor zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer (1967-1971) en dat van de Eerste Kamer (1983-1995).

Toen Rinse en zijn vrouw Siep de zeventig waren gepasseerd verhuisden ze van Garderen naar Beetsterzwaag. Zijlstra werd de laatste 2,5 jaar verzorgd in Huys ter Swaach. Zijn vrouw Siep was er iedere dag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct