In het Fries testen op depressie

ZuidOostZorg en Afûk hebben samen een Friestalige depressietest ontwikkeld.

ZuidOostZorg en Afûk hebben samen een Friestalige depressietest ontwikkeld.

De test is gebaseerd op de internationaal gebruikte Geriatric Depression Scale 8 (GDS8) en staat op taalvoordezorg.nl. De test is specifiek ontwikkeld voor ouderen.

Mocht uit de resultaten blijken dat er mogelijk sprake is van een depressie, dan kan de huisarts een vervolgtraject bepalen. ZuidOostZorg zegt met de Friestalige test in te spelen op een vraag: cliënten willen vaak in hun eigen taal met de dokter spreken.