In cijfers was 2020 een geslaagd examenjaar

FOTO ANP

Het examenjaar 2020 kan de geschiedenis in als geslaagd. Het schrappen van de landelijke eindexamens leverde meer leerlingen met een diploma op dan normaal.

Aandacht loont, zeker in uitzonderlijke omstandigheden. De focus van middelbare scholen, om examenleerlingen van vmbo, havo en vwo zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afronding van de schoolexamens, lijkt te hebben gewerkt. Donderdag maakten scholen bekend hoeveel leerlingen er zijn geslaagd.

Op diverse scholen kon de vlag uit omdat alle leerlingen waren geslaagd. Een kleine greep: bij RSG Magister Alvinus in Sneek haalde 100 procent van de leerlingen op het vmbo basis en kader hun diploma. Dalton Dokkum, dat voor het eerst een examenlichting havisten had, noteerde daar meteen een score van 100 procent.

Drie keer op rij volledige score

Bij CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie slaagden alle mavo-leerlingen (voor de derde keer op rij), net als bij de scholen van RSG Simon Vestdijk in Franeker (mavo) en Harlingen (vmbo basis).

Maar ook als wat breder wordt gekeken naar de cijfers is de conclusie dat de examens dit jaar een beter resultaat geven dan gemiddeld. Het slagingspercentage voor alle middelbare scholen en voor alle niveaus bij elkaar ligt in Nederland gemiddeld rond de 92 procent. Dat is dit jaar hoger.

Vanwege corona werden de centraal schriftelijke eindexamens geschrapt. Maar dat betekent niet dat leerlingen hun diploma dit jaar cadeau hebben gekregen. ,,Er is hard gewerkt. Door de scholen, maar zeker ook door de leerlingen’’, zegt rector Sixtus Haverkamp van RSG Magister Alvinus. ,,Mijn beeld is dat er flink aan is getrokken door de examenleerlingen. Zo van: maar ik laat me door corona mijn diploma niet ontglippen.’’

Op zijn school slaagde 99 procent van de leerlingen in het vmbo-gt, terwijl dat een jaar geleden 92 procent was. Bij de havo was het percentage nu 98 (vorig jaar 91) en op het vwo 97 (vorig jaar 79). Op het Bornego College in Heerenveen lagen de cijfers gemiddeld 4 procent boven die van vorig jaar, zegt bestuurder Hans Wildeboer.: vmbo 98 procent geslaagd, havo en vwo 95 procent.

Geen coronadiploma

Een coronadiploma? Sipke Saakstra van Dalton Dokkum gruwt van de term. ,,Onze voorspelling was al dat wij een hele goede lichting hadden. Dat er door de coronacrisis geen schriftelijke eindexamens zijn geweest wil niet zeggen dat het diploma niet verdiend is. Dat doet echt afbreuk aan de prestaties van de leerlingen in dit jaar.’’ Het slagingspercentage op het vmbo was 97 procent.

,,We zijn heel blij met dit resultaat in een heel vreemd en bijzonder jaar’’, reageert Gerald Schutte van RSG Simon Vestdijk in Harlingen. Op zijn school noteerde vmbo kader 94 procent, de mavo 90 procent, havo 86 procent en atheneum 96 procent.

Zijn collega Sydo de Jong van de vestiging van Simon Vestdijk in Franeker vindt dat de leerlingen zich goed door de lange periode zonder klassikale lessen heen hebben geslagen. ,,In sociaal opzicht heeft de onderbouw er meer last van gehad dan de bovenbouw, denk ik. Maar die examenleerlingen missen wel een feest, terwijl de diploma-uitreiking ook al anders moet dan anders. Maar wij gaan ze 26 juni toch even mooi in het zonnetje zetten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Onderwijs