'Ick heb mijn strijt gestreden': aandoenlijke teksten op zerken in Brantgum

Een grafzerk in de kerk van Brantgum. Gefotografeerd door de grafschriftenwerkgroep van de Fryske Akademy.

Bij de restauratie van de kerk in Brantgum zijn meer dan tien historische grafzerken tevoorschijn gekomen. Ze bevatten prachtige grafschriften.

,,Ick heb mijn strijt gestreden. Ick hebbe uijt gedient. Nu legh ick hier beneden. En wachte mijne vrient. Om weer met hem te pare. Hier onder in het stof. En namaels op te varen. Tot onses schepper lof.’’

Vermoedelijk werd een 53-jarige vrouw in 1681 begraven onder een zerk met dit grafschrift in de Brantgumer kerk. De naam is niet leesbaar, maar het moet iemand met geld geweest zijn.

Onder de vloer

,,Bij de restauratie van de kerk kregen wij de kans om onder de vloer te kijken’’, zegt Hessel de Walle van de grafschriftenwerkgroep van de Fryske Akademy. Afgelopen week werden er tien stenen gevonden onder de vloer.

Een stuk van een elfde zerk kwam tevoorschijn als onderdeel van een muur. De Walle sluit niet uit dat er nog meer wordt ontdekt.

,,Voor Brantgum is dit heel leuk, want er waren weinig zerken bekend’’, zegt De Walle. Vooral een reeks grafstenen van het geslacht Ripperda valt op: ,,Dat was een belangrijke familie.’’

Grijsaard

Het gaat bijvoorbeeld om Folkert Rypperda, oud-burgemeester van Dokkum. Zijn grafschrift vertelt: ,,Een grijsaard die de deugd bestendig hulde deed. Die beide aan stad en volk heeft tijd en vlijt besteed.’’

De historische waarde van de zerken zit hem in zulke teksten, maar ook in de rijke versieringen. Friesland blonk hierin uit in de zestiende en zeventiende eeuw.