Hulpverleners gaan meer op de 'memmetaal' letten

De medewerkers van het gebiedsteam hebben het magazine ontvangen. Rechts vooraan Douwkje Douma van de Afûk en achteraan in pak directeur Alex de Jager van de Afûk FOTO HOGE NOORDEN /JACOB VAN ESSEN

Met de uitreiking van het magazine Taal yn de Soarch is donderdag de informatiecampagne Taal yn it sosjaal domein van start gegaan. Bijna alle Friese gemeenten doen mee.

Medewerkers van het gebiedsteam Sneek Noord in de gemeente Súdwest-Fryslân zullen het komende jaar meer letten op hun taalkeus richting cliënten. Hun ervaringen daarmee worden gedeeld met andere professionals in de hulpverlening in de gemeenten die meedoen aan het samenwerkingsverband Gemeenten en Frysk. Dat zijn alle gemeenten, uitgezonderd de Waddeneilanden en Weststellingwerf.

De Afûk coördineert het project waarbij de focus op het Fries ligt, maar stadstalen en buitenlandse talen als Pools en Arabisch niet vergeten worden. ,,Het gebiedsteam is dé plek bij uitstek waar mensen elke dag hun hart uitstorten. Hoe fijn is het als dat in je moedertaal kan’’, aldus teammanager Ellen Both van het gebiedsteam.

Ze stelde zichzelf als voorbeeld door in het Fries te beginnen, maar op het Nederlands over te stappen. Both woont sinds 2000 in Friesland en leerde de taal. Toch lukt het haar niet om met haar kinderen Fries te spreken. Dan spreekt ze de taal van haar hart en dat is Nederlands. Als cliënten de taal van hun hart kunnen spreken geeft dat meer vertrouwen, meer verbinding en kan het extra informatie opleveren, stelde projectleider Douwkje Douma van de Afûk.

Hoe dat gerealiseerd moet worden, is de vraag die het gebiedsteam verkent en door middel van filmpjes en interviews verder verspreidt. In Súdwest-Fryslân zal naast het Fries net zo goed het Snekers, Bolswarders of Hylpers aan bod komen.