Deze woning aan de Grutto wordt op internet te huur aangeboden vanaf 71 euro per nacht.

Huizenverhuur Lemmer aan banden

Deze woning aan de Grutto wordt op internet te huur aangeboden vanaf 71 euro per nacht.

Gemeente De Fryske Marren overweegt de huizenverhuur in de Lemster Vogelbuurt aan banden te leggen. ,,Wy sille sjen oft dit mooglik is’’, zegt wethouder Frans Veltman.

Met behulp van een extern bureau gaat de gemeente onderzoek doen naar eventueel te nemen maatregelen en de gevolgen ervan.

Het afgelopen najaar roerde de Lemster Vogelbuurt zich bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan tijdens een vergadering in Joure. De wijkbewoners riepen De Fryske Marren op de ,,Airbnb-achtige’’ vorm van woningverhuur aan in te perken .

Ze waren de vishengels in hun kleding, de harde muziek en de barbecue-, wiet en waterpijpwalmen meer dan zat.

Dergelijke uitwassen waren allemaal het gevolg van de dubbele bestemming, die op de 234 huizen rust, beweerden ze.

Bestemmingsplan Lemmer 2000

Volgens het bestemmingsplan Lemmer 2000 van De Fryske Marren mogen de huizen zowel permanent als recreatief worden bewoond. Zo’n 10 procent van de woningen in de buurt wordt dan ook geregeld verhuurd.

Sinds spaargeld nauwelijks nog iets oplevert, stoppen rijkeren hun geld in onroerend goed. In de zomermaanden is een Lemster huis aan het water goed voor 1200 euro per week, zo valt op vakantiesites na te gaan.

De doorlopende verhuur van panden komt de samenhang in de buurt niet ten goede, klaagden de Lemsters.

In antwoord op schriftelijke vragen van de FNP aan burgemeester en wethouders geeft het college aan ,,leefbaarheid in dit deel van de wijk net als in andere wijken belangrijk’’ te vinden.

Overlast door toeristen uitbannen

De Frysk Nasjonalen willen dat de onderzoekers straks gaan checken of de recreatieve bestemming na de verkoop van de woningen afgehaald kan worden. Dit moet volgens de FNP de overlast door toeristen uiteindelijk uitbannen.

,,In ‘sterfhuisconstructie’’’, legt FNP-raadslid Jan Volbeda uit. De eventuele planschade die een dergelijke maatregel tot gevolg heeft, valt dan uit te smeren over zo’n dertig tot veertig jaar. ,,Want dy huzen wurde noait allegear tagelyk ferkocht.’’

Wethouder Frans Veltman zegt deze optie zeker mee te zullen nemen. Toch lijkt de dreiging van planschadeclaims een hindernis te blijven.

‘Mienskiplik jild’

Uitkering van een dergelijke financiële tegemoetkoming kost de gemeente 30.000 euro per woning, oftewel ruim 7 miljoen euro.

,,En ek al hoege wy dat net yn ien kear út te kearen, it bliuwt in soad jild’’, stelt Veltman. Ook blijft het feit dat er ,,mienskiplik jild’’ aan te pas moet komen, discutabel.

Daarnaast zijn de gevolgen van de door de FNP voorgestelde etappeverkoop volgens de wethouder lastig in een bestemmingsplan op te nemen.

,,Dan komt der fersnippering yn sa’n wyk. Mar it liket wol in kreative oplossing, wy sille besjen oft dy ek út te fieren is.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct