De huisartsenpraktijk van Doeglas zetelt in Orxmastate, een seniorencomplex waar meerdere bewoners besmet zijn met het coronavirus en waar ook het thuiszorgteam van Palet is gehuisvest.

Huisarts uit Menaam vroeg thuiszorgmedewerkers coronaklachten te verzinnen: 'Anders werden ze niet getest'

De huisartsenpraktijk van Doeglas zetelt in Orxmastate, een seniorencomplex waar meerdere bewoners besmet zijn met het coronavirus en waar ook het thuiszorgteam van Palet is gehuisvest. FOTO NIELS DE VRIES

Huisarts Esther Doeglas uit Menaam zegt thuiszorgmedewerkers gevraagd te hebben klachten te fingeren. ,,Anders zou GGD Fryslân ze niet testen.”

Volgens huisarts Esther Doeglas is de Friese GGD nog steeds terughoudend met testen. ,,GGD Fryslân test alleen zorgmedewerkers en kwetsbare ouderen met klachten. De GGD verstaat daaronder koorts en hoesten. Maar mensen met het coronavirus kunnen ook andere klachten ontwikkelen, zoals diarree, oogontsteking of verlies van reuk en smaak.”

Maandag kwam via anonieme medewerkers in het nieuws dat onder thuiszorgers en thuiswonende cliënten in Menaam al bijna een maand coronabesmettingen opduiken. In totaal zijn vijf thuiszorgmedewerkers van Palet (een onderdeel van de KwadrantGroep) en acht cliënten besmet geraakt, van wie volgens huisarts Doeglas twee zijn overleden. Voor zover bekend zijn in Menaam geen cliënten en medewerkers van andere thuiszorgorganisaties besmet.

Lees ook | Onrust over ‘corona-uitbraakje’ in Menaam

Doeglas snapt net als andere bronnen niet waarom Palet en de GGD zo geheimzinnig doen over het coronavirus. ,,We willen allemaal geen paniek in Menaam, volgens mij moet je dan duidelijkheid bieden. Mensen durven nu niet meer naar de Poiesz. Nergens voor nodig, dat kan gerust als je je aan de hygiënemaatregelen houdt en afstand houdt.”

Helsdeuren

Volgens GGD Fryslân testte 29 april de eerste thuiszorgcliënt positief in Menaam. Op 8 mei volgde de tweede en zijn er volgens perswoordvoerder Marcel de Jong maatregelen getroffen door persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken aan het personeel. Op 10 mei, de zondag na Bevrijdingsdag (en dus niet de zondag voor Koningsdag, zoals de KwadrantGroep eerder per abuis meldde), zijn bijna alle vijftien thuiszorgmedewerkers van de groep Menaam en omstreken van Palet getest, net als alle cliënten met klachten als hoesten of koorts.

,,Dat heb ik voor de helsdeuren moeten wegslepen”, zegt Doeglas. Twee medewerkers waren besmet met corona. Toen een derde het virus de volgende dag ook bleek te hebben, wilde de huisarts het hele team laten testen. ,,Toen heb ik ze maar klachten laten fingeren, anders werden ze niet getest. Daar kwamen nog twee positieve gevallen uit, die anders niet aan het licht waren gekomen.” Doeglas begrijpt weinig van de houding van de Friese GGD. Ze wijst erop dat de GGD nog steeds niet heeft achterhaald wie ‘patiënt nul’ was. ,,Je moet toch de ring mensen om een coronapatiënt heen onderzoeken? Test al die mensen en alle thuiszorgcliënten, maar dat wil de GGD niet.”

'Wy krigen fan Palet te hearren dat wy gjin panyk saaie moasten'

Meerdere bronnen uiten kritiek op de gebrekkige communicatie over de uitbraak van het coronavirus onder thuiswonende ouderen en hun thuiszorgpersoneel. ,,Us heit is 7 maaie opnommen yn MCL, hy testte negatyf. Doe’t wy 9 maaie in brief fûnen by ús âlders yn Orxma-state wêryn stie dat der ‘onlangs’ in meiwurker west hie dy’t posityf testen wie op corona, ha wy direkt MCL op ’e hichte steld. MCL hat doe op ’e nij testen, doe bliek er wol posityf”, zegt de zoon van een besmet echtpaar dat in Orxmastate woont. In dat complex zijn ook huisarts Doeglas en het Palet-team gevestigd, naast het echtpaar. ,,Wy krigen fan Palet te hearren dat wy gjin panyk saaie moasten.”

De man, die om privacyredenen anoniem wil blijven, zegt dat hij zelf allerhande contacten heeft geïnformeerd over de coronabesmetting toen zijn moeder later ook positief testte. ,,De húshâldlike help is hjir twa kear hinne stjoerd, sûnder warskôging. Us heit soe nei in hospice, dat ha wy ek warskôgje moatten.” Net als maaltijdbezorger Van Smaak, vervolgt hij. ,,Dy bringe it iten op tafel. Dy moatte soks dochs ek witte?”

Zelf maar waarschuwen

Ook de verhuurder van het complex lichtte hij in, maar daar heeft hij nooit wat van gehoord. Vervolgens heeft een lid van de huurderscommissie met een biljet op het raam gewaarschuwd voor de aanwezigheid van corona in Orxmastate. ,,‘Let op, hier is corona’. Dat wie de oare moarns alwer fuort. Doe hat se in briefke yn alle brievebussen stoppe.”

Op de deur van het appartement van zijn moeder zou hij graag waarschuwen met de tekst: ‘Us mem is posityf’. Maar dat mag volgens hem niet van Palet, vanwege de privacy. ‘Voor bezoek graag bellen naar zoon’, staat er nu. ,,Je moatte mar hoopje dat se dat lêze. Mem hie lesten jierdei, dy docht gewoan iepen foar eltsenien. Bygelyks de minsken fan de tsjerke kinne komme mei in blomke. Dy ha wy yn it foarren mar warskôge.”

'Testen wordt ontmoedigd'

Volgens huisarts Doeglas blijft GGD Fryslân terughoudend met testen. In het weekeinde van 16 en 17 mei had Doeglas nog een patiënte die last had van diarree en overgeven. Ze kreeg van de GGD-arts te horen dat de patiënte niet op de lijst van Palet stond, oftewel geen contact had gehad met besmette thuiszorgmedewerkers.

,,Testen wordt ontmoedigd. Wacht maar een paar daagjes af, was de boodschap. Een paar dagen later bleek ze positief.”

In de woongroep Oars Wenje is ruim een week geleden een eerste bewoner positief getest. ,,Een patiënt van mijn collega. Ook hier wil de GGD de andere bewoners niet testen”, zegt Doeglas. In het verpleeghuis Gralda State zijn alle bewoners wel virusvrij gebleven. ,,Dankzij een goede lockdown.”

GGD: 'Het is niet waterdicht'

De KwadrantGroep meldt alle eigen medewerkers en eigen cliënten die het aangaat, of hun eerste contactpersoon, te hebben ingelicht. GGD Fryslân laat weten dat de RIVM-richtlijnen worden gevolgd en mensen met klachten worden getest. ,,Het bron- en contactonderzoek is niet waterdicht, wat daarvan ook de oorzaak is”, reageert perswoordvoerder Marcel de Jong. ,,Al onze acties zijn gericht op het tegengaan van verspreiding van het virus.”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct