Hoogleraren Fries: het rijk moet verantwoordelijkheid nemen voor het Fries

FOTO ANP

Het wordt tijd dat het Fries standaard wordt meegenomen in de beleidsvorming bij het ministerie van Onderwijs. Vier hoogleraren Fries pleiten daarvoor.

De tweede rijkstaal, het Fries, ontbreekt geheel in het rapport dat de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) uitbracht over de toestand van de Neerlandistiek aan de Nederlandse Universiteiten. Er zijn schaalverschillen maar de overwegingen in het rapport zijn ook rechtstreeks van toepassing op het Fries, schrijven de vier hoogleraren Fries aan de minister van Onderwijs.

In de Friestalige brief met een Nederlandse vertaling stellen Goffe Jensma (RUG Groningen), Arjen Versloot (UvA Amsterdam), Hans van de Velde (Fryske Akademy en Universiteit Utrecht) en Rolf Bremmer (Leiden) dat de maatregelen die het rapport noemt voor het Nederlands ook op het Fries toepasbaar zijn.

De vier bieden aan een analyse te maken van de specifieke situatie van het Fries. In de brief wijzen ze de minister op de bijzondere verantwoordelijkheid voor het Fries, die het Rijk erkend heeft door meerdere verdragen daarover te ondertekenen.

Concreet eist het viertal gegarandeerde financiering voor tenminste één volledige Bachelor en Masteropleiding, inclusief de personele afdekking van de verschillende deeldisciplines binnen de Frisistiek. Ook de financiële Regeling tegemoetkoming onderwijsmasters en beperking van het inschrijfgeld voor een tweede master moet van toepassing worden op het Fries. Zo komen meer bevoegde leraren aan de slag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland