Honderden projecten in Friesland in pauzestand door stikstofuitspraak Raad van State

BAM buigt verlies om in winst ANP

Langzaam worden de gevolgen duidelijk van de stikstofuitspraak van de Raad van State van eind mei. Ook Friese bouwprojecten worden getroffen. Gemeenten doen onderzoek.

Honderden projecten in het hele land staan op losse schroeven, omdat het Nederlandse stikstofbeleid strijdig blijkt te zijn met Europese natuurbeschermingsregels. Het gaat om de bouw van woningen, de aanleg van wegen en de uitbreiding van bedrijven – vooral veehouderijen. Uitstel dreigt, soms zelfs afstel.

In juni bleek bijvoorbeeld dat de opening van het vernieuwde Lelystad Airport in het voorjaar van 2020 van de baan is. In juli werd duidelijk dat de verbreding van de snelweg A27 bij Utrecht eerst niet door kan gaan. En deze week werd bekend dat gasbedrijf Vermilion moet wachten met een proefboring bij Noordwolde.

Lees ook: Nog veel onduidelijkheid bij gemeenten over stikstofuitspraak

Naast ‘Noordwolde’ worden in Friesland veel meer projecten getroffen, veelal in de buurt van natuurgebieden. Op z’n minst dreigt vertraging. RTL Nieuws meldde vorige maand op basis van een rondgang langs alle provincies dat in Friesland zeker 203 vergunningsaanvragen stilliggen. Het lijken er veel meer te zijn.

Zo blijkt uit een rondgang dat alleen al in Ooststellingwerf 55 projecten en plannetjes bestudeerd worden. In De Fryske Marren ondervinden ‘tientallen ondernemers en initiatiefnemers’ hinder van de stikstofuitspraak.

In Súdwest-Fryslân heeft de uitspraak impact op ‘enkele tientallen’ bestemmingsplannen. De gemeente noemt bedrijventerrein De Hemmen III bij Sneek. Heerenveen geeft aan naar het project ‘Heerenveen Beter Bereikbaar’ te kijken; de aanpak van de snelweg A32.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Stikstof