Directeur Veiligheidsregio Fryslân: 'De draaiboeken liggen al heel lang klaar, maar zijn nog nooit getest in deze vorm, hier leren we van'

Voorzorgsmaatregelen bij het MCL in Leeuwarden. FOTO ANTON KAPPERS

Infectiepreventie-deskundigen zetten alle zeilen bij om de zorg zo lang mogelijk draaiende te houden, nu het nieuwe coronavirus ook in Friesland is uitgebroken. Alle Friezen die werken in de directe patiëntenzorg en verkouden zijn, worden vanaf woensdag dringend verzocht thuis te blijven.

Dat is besloten door de stuurgroep Infectiepreventie Friesland, waarin alle deskundigen op het gebied van virologie zijn vertegenwoordigd. Friesland volgt het beleid van het Groninger academisch ziekenhuis UMCG.

Hoestend bezoek

Ook hoestend bezoek is voorlopig niet welkom in ziekenhuizen en zorginstellingen. De maatregelen gaan verder dan de voorschriften van het rijksgezondheidsinstituut RIVM. Poliklinische patiënten met luchtwegklachten wordt eveneens aangeraden voorlopig even niet naar het ziekenhuis te komen. ,,Behalve bij spoed natuurlijk”, meldt stuurgroep-voorzitter Nina Lamsma.

De maatregelen worden genomen om de zorg zolang als mogelijk draaiende te houden. Niettemin dreigen veel ouderenzorginstellingen direct in de problemen te komen als zorgpersoneel zich preventief ziek meldt. ,,We hebben ook geen idee hoe lang we dit volhouden. Voor zolang het duurt is dit een maatregel om de zorg draaiende te houden. We zijn heel bang dat het virus de ouderenzorg binnenkomt, dan krijgen we te maken met een categorie die ook ziekenhuisbedden gaan bezetten.”

Het advies geldt ook voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitbraak van het corona-virus, zegt Lamsma. ,,We komen niet meer lijfelijk bij elkaar, we proberen iedereen op de been te houden.”

Burgemeesters bespreken coronavirus achter gesloten deuren

De achttien Friese burgemeesters in Veiligheidsregio Fryslân, waar GGD Fryslân onder valt, bespraken de uitbraak van het coronavirus woensdagmiddag achter gesloten deuren. ,,Niet omdat we alles geheim willen houden, maar omdat we operationele dingen willen uitwisselen”, zei voorzitter Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden.

Algemeen directeur Wim Kleinhuis zei nog wel dat hij ,,hartstikke trots is op hoe het gaat”. ,,De draaiboeken liggen al heel lang klaar, maar zijn nog nooit getest in deze vorm. Hier leren we van, iedereen gedraagt zich al als in een crisissituatie. We kunnen ook in het weekeinde een beroep doen op onze mensen.”

Een GRIP-regeling is nog niet van kracht in Friesland. Ter vergelijking: in Midden- en West-Brabant is inmiddels sprake van GRIP-IV, het een na hoogste niveau voor crisissituaties, waarbinnen gemeenten van elkaars mensen kunnen profiteren.

Dringend beroep op eigen verantwoordelijkheid

Bij zorgpersoneel wordt een dringend beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, benadrukt Lamsma van de stuurgroep Infectiepreventie Friesland. Cruciale medewerkers als anesthesisten worden bij luchtwegklachten laagdrempelig getest op het Covid-19. ,,Als ze het virus niet dragen, dan kunnen ze aan het werk met een chirurgisch mondkapje.”

Met het testen wordt afgewogen omgegaan, vanwege een tekort aan testmateriaal. ,,Wat is wel zinvol, wat is niet zinvol.” Ook persoonlijke beschermingsmiddelen en steriele desinfectiemiddelen worden schaars. Er wordt gereguleerd mee omgegaan, meldt Lamsma. ,,Overal zijn tekorten aan, we moeten de middelen goed verdelen en voorkomen dat instellingen gaan hamsteren.” Mocht de situatie heel nijpend worden, dan krijgen in ieder geval de Intensive Care en de longafdelingen voorrang.

4 procent besmet in Brabant

Bij een steekproef in Noord-Brabant bleek eerder deze week dat 4 procent van de ziekenhuis-medewerkers met klachten het coronavirus bij zich droeg. ,,Het is dan ook de vraag hoe lang we dit beleid volhouden”, reageert Lamsma. ,,Zolang we de verspreiding van het virus kunnen beperken, blijven we die proberen in te dammen.”

Lees ook | Is het een griepje of is het corona? Zo herken je de symptomen en dit kun je doen om besmetting te voorkomen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus