Hoe zit het met dat tekort rondom de Reuzen?

Het Meisje tijdens het bezoek aan Leeuwarden.

De komst van de Reuzen van Royal de Luxe kost Leeuwarden een half miljoen euro meer dan gepland. Vooraf dacht de gemeente dat een bedrag van zes ton wel genoeg was.

Maar in plaats van zes ton, gaf de gemeente Leeuwarden 1,1 miljoen euro uit aan voorbereiding, verkeersmaatregelen, het weghalen van verkeersheuvels, drempels en crowdmanagement. Zo huurde de gemeente een bedrijf in dat de bezoekersstromen in goede banen moest leiden. De logistiek en het crowdmanagement kostte de gemeente uiteindelijk 775 duizend euro, ruim meer dan de totale gemeentelijke begroting voor de Reuzen.

Reuzen zelf werden betaald door LF2018

,,We zijn tot de begroting gekomen door te kijken naar andere steden waar de Reuzen waren geweest. En toen we in de zomer van 2017 de Reuzen bezochten in Le Havre schrokken we wel even van de omvang van het evenement. Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om de Safety Group in zee te gaan omdat dat het enige bedrijf is in Nederland dat zo’n evenement als de Reuzen in goede banen kan leiden. En ja, dat kost geld", zegt wethouder Sjoerd Feitsma.

De Reuzen van Royal de Luxe zelf zijn betaald door LF2018, dat kostte een bedrag van ruim drie miljoen euro.

Garantiefonds

Dat Leeuwarden de kosten voor de logistiek en organisatie voor haar rekening nam, is besloten in het voorjaar van 2017. De stichting LF2018 kon het op dat moment financieel niet bolwerken en de gemeente Leeuwarden en de provincie staken de helpende hand toe. Samen legden zij 1,75 miljoen op tafel en maakten de afspraak dat de provincie de aanlegkosten voor de fonteinen zou betalen, Leeuwarden de kosten voor de Reuzen. Daarnaast spraken beide overheden af dat ze een garantiefonds voor de kaartverkoop in het leven zouden roepen en garant zouden staan als LF2018 niet genoeg sponsorgeld zou binnen halen.

Die garantstelling wordt nu ook aangesproken en dat kost de gemeente en de provincie ieder 750 duizend euro.

Tekort bij de stichting LF 2018

De stichting LF 2018 en de verschillende producenten - zoals de Stormruiter - zouden samen een bedrag van ruim negen miljoen euro van sponsoren en fondsen moeten binnen halen.

Dat bedrag is uiteindelijk ook gehaald. Maar omdat de producenten meer geld en LF2018 minder geld binnenhaalde, ontstond er een tekort bij de stichting van anderhalf miljoen euro.

,,En de stichting heeft wel de kosten gemaakt voor bijvoorbeeld marketing dus dat geld moet er wel komen en wij staan garant”, aldus wethouder Sjoerd Feitsma.

Tegenvaller kan opgevangen worden

In tegenstelling tot de provincie heeft de gemeente het geld voor de sponsoring niet vooraf opzij gezet. Volgens Feitsma bewust omdat de motivatie om sponsorgeld binnen te halen daardoor groter is.

Volgens Feitsma kan de gemeente Leeuwarden de tegenvaller opvangen binnen de begroting. In de Algemene Reserve zit een bedrag van meer dan 10 miljoen euro, hoe de tekorten worden afgedekt wordt in de loop van de herfst duidelijk.

Hoeveel geld het Culturele Hoofdstad jaar de gemeente en de provincie gaat kosten, wordt pas volgend jaar duidelijk. Maar met de extra kosten die Leeuwarden nu moet maken staat de teller op ruim elf miljoen. In 2013 rekende de gemeente op een kostenpost van 5,7 miljoen. De provincie heeft intussen ruim 21 miljoen uitgegeven waar ooit gerekend werd op een bedrag van een kleine zestien miljoen.