Hoe de provincie en de gemeente ingrijpen bij LF2018

FOTO HOGE NOORDEN

Extra geld, extra controle en verschuiving van verantwoordelijkheden. Het provinciebestuur en de gemeente Leeuwarden grijpen in bij de stichting LF2018.

Het komt niet goed als de provincie en de gemeente niets doen, vinden ze zelf. Bij de stichting is minder geld binnengekomen dan gedacht . En mogelijkheden om te bezuinigen zijn er nauwelijks. Dit blijkt uit diepgaand onderzoek van een externe controller.

Donderdagmiddag maken gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma een flink aantal maatregelen bekend die zij treffen bij LF2018. Ze doen dat samen met de stichting. Nietsdoen is volgens hen geen optie.

Wat als er niets wordt gedaan?

Dan komt de uitvoering van belangrijke evenementen en producties op de tocht te staan. Het gaat om Giant steps , 11 Fountains , Kening fan de Greide , Stormruiter , Lost in the Greenhouse en Opera Spanga.

Mogelijk zijn er ook consequenties voor het Noordelijk Filmfestival, Sense of Place, het Oranjewoud Festival en Dada in Dr8888.

Nietsdoen betekent ook dat Friesland er in de internationale marketing bekaaid af zal komen. Ook de zichtbaarheid van LF2018 in Friesland zelf zal dan niet goed zijn.

Ook dreigt een ,,valse start’’ voor de legacy : de blijvende opbrengsten die LF2018 voor Friesland moet opleveren.

Wat gaat er gebeuren?

De provincie en de gemeente nemen van de stichting een deel van de regie over.

De twee events die het meest drukken op de begroting van LF2018 vallen nu onder verantwoordelijkheid van de overheid. Dat zijn Giant steps (de reuzen), waarvoor de gemeente de regie neemt, en 11 Fountains, wat de provincie overneemt.

Voor de fonteinen zijn de plannen rond en komt het nu op uitvoering aan. Voor de fonteinen sluit de provincie uitvoeringsovereenkomsten met zes gemeenten. Die weten er van. Ook de marketing en communicatie hierover gaan naar de provincie, maar niet zonder samenwerking met de stichting.

Artistiek blijft de stichting in de lead voor giant steps, maar de gemeente neemt de bedrijfsvoering over.

De overheden gaan zich ook bezighouden met sponsoring. Tot nu toe doet de stichting dat. Ze stellen een garantiefonds in voor het geval er te weinig binnenkomt.

Ook maken de overheden samen een garantiefonds voor producties (in 2018) die afhankelijk zijn uit inkomsten van kaartverkoop.

Zijn er financiële consequenties?

Er komt een reeks bedragen beschikbaar.

De meerjarenraming van de stichting vertoont een tekort van 2,75 miljoen. Door allerlei maatregelen in ingrepen is dit met 1 miljoen verminderd. Provincie en gemeente delen het restant van 1,75 miljoen door elk 875.000 neer te tellen. Als de stichting dat wil uitgeven, moeten de provincie en gemeente meebeslissen. Het gaat rechtstreeks naar de ontvangers en dus niet via de bankrekening van de stichting.

Er komt een provinciale voorziening van 2 miljoen euro voor tegenvallende sponsoropbrengsten. Dit geld is ook bedoeld om een mogelijk btw-nadeel van 1,3 miljoen euro op te vangen.

Voor de kaartverkoop komt een provinciaal garantiefonds van 1 miljoen euro.

Voor marketing is een extra bedrag van 875.000 van de provincie nodig. De marketingbegroting uit het bidbook , dat in 2013 het licht zag, blijkt achteraf niet realistisch. De actie om via de Friese gemeenten 1 euro per inwoner binnen te slepen voor marketing levert tot nu toe 0,5 miljoen op.

Ook voor de legacy - de nalatenschap - van 2018 komt er extra geld. Die legacy moet onder andere gestalte krijgen in natuurvriendelijke landbouw, cultuurtoerisme, cultuurdeelname en meertaligheid. Daar is ook een organisatie voor nodig. Het gaat om een bedrag van 500.000 euro, afkomstig van de provincie.

Staat er ook wat tegenover?

Provincie en gemeente willen ook iets terug.

Ze blijven ,,nadrukkelijker’’ betrokken bij de exploitatie.

Ze nemen de verantwoordelijkheid voor belangrijke producties - Giant steps en 11 Fountains - op.

Ze willen betrokkenheid bij werving van geld van sponsors en fondsen.

Ze voeren zelf de regie over het garantiefonds voor kaartverkoop.

Ook pakken ze de verantwoordelijkheid voor de legacy en de legacy-organisatie.

Is de zaak hiermee rond?

Dat hangt af van het besluit dat de gemeenteraad van Leeuwarden en provinciale staten van Fryslân hierover nemen.