Hoe begin je je eigen voedselbos? Milieufederatie stelt hulppakket beschikbaar

Simon Bijlsma van de Friese milieufederatie en Inge Vervoorn. FOTO FRIESE MILIEUFEDERATIE

Een informatiepakket voor de aanleg van een voedselbos kan vanaf deze maand bij noordelijke natuur- en milieufederaties geleend worden. ,,Mei alle planten dy't neffens de ynisjatyfnimmers net yn in 'voedselbosk' ûntbrekke meie'', zegt Simon Bijlsma van de Friese Milieufederatie.

De 'Toolkit Voedselbossen', ontwikkeld door de Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland, geeft handige informatie aan wie eraan denkt om zelf een voedselbos aan te leggen maar omkomt in de wirwar aan informatie over eetbare tuintjes. ,,Hoe grut wurdt in plant? En is er ien- of twahuzich, mei oare wurden, kin er himsels bestowe? Datsoart praktyske ynformaasje fynst'', legt Bijlsma uit.

58 kaarten geven informatie over eetbare planten, struiken en bomen. ,,De lytse gean oer swammen en de grutte kaarten oer beamsoarten'', zegt Bijlsma.

Bijlsma overhandigde dinsdag de eerste Toolkit aan Inge Vervoorn uit Drachten, hiermee de eerste die met de Toolkit aan de slag gaat. ,,Ik volg de Facebookgroep Voedselbossen Noord-Nederland ook al een tijdje en daar kwam ik de Toolkit tegen. Ik zie nu al planten die ik niet ken, ondanks dat ik me heb ingelezen'', zegt ze.

,,De eenvoud van eetbare natuur creëren die blijvend is, dat vind ik mooi. Bovendien is een voedselbos goed voor de vogels en insecten. Dat je op die manier iets voor de natuur kan doen is heel leuk.''