Historische state Hegebeintum geschonken aan Hendrick de Keyser

In 2019 kreeg Harsta State in Hegebeintum 120.000 euro subsidie voor restauratiewerk. FOTO COLLECTIE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED/ALBERT SPEELMAN

De landelijke monumentenorganisatie Hendrick de Keyser krijgt Harsta State in Hegebeintum cadeau van het echtpaar van Riemsdijk uit Stiens. Het wordt voor publiek toegankelijk.

Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee wonen in het zogeheten Doktershûs in Stiens, dat vaak opengesteld is voor bezoekers. Ze zijn gek op historische Friese gebouwen en besloten de state in Hegebeintum te kopen en meteen te schenken aan de landelijke monumentenvereniging.

,,Hiermee hebben de heer en mevrouw Van Riemsdijk het huis en de stinzenfloratuin voor een onzekere toekomst behoed’’, laat de monumentenvereniging weten. ,,De state zal bij gelegenheid deels publiek toegankelijk worden, mogelijk als dependance van het Van Eysingahuis, en deels worden verhuurd voor permanente bewoning.’’

Het Eysingahuis, het voormalige Fries Museumpand in Leeuwarden kwam eerder al in handen van Hendrick de Keyser. De vereniging zet zich door het hele land in voor behoud en hergebruik van historische topmonumenten. Ze heeft 28 panden in Friesland.

Harsta State is een adellijk huis waarvan de historie in ieder geval teruggaat tot het begin van de zestiende eeuw.