Historisch zeebaken op duin West-Terschelling herbouwd

Op het Kaapsduin bij West-Terschelling wordt een replica gebouwd van een 15,5 meter hoge zeekaap.

In vroeger tijden stonden op dit duin twee houten kapen die de scheepvaart de veilige weg tussen de eilanden Vlieland en Terschelling wees. De stichting Sporen in het Zand wil kaap uit maritiem-historisch oogpunt herbouwen.

,,De meeste kapen staan ver van de bewoonde wereld”, zei mede-initiatiefnemer Freek Zwart dinsdagavond tijdens de raadcommissie, waar de bouwaanvraag werd behandeld. ,,Zo’n kaap vlak bij het dorp, in combinatie met het Seinhuisje, de vuurtoren Brandaris en de haven, is bijzonder.” Op de Boschplaat staat een kleine ijzeren kaap, maar die wordt vanwege de afgelegen positie maar door weinig mensen gezien.

Het college van b en w omarmt de plannen. ,,Uit toeristisch oogpunt voegt de kaap straks een extra herkenningspunt toe aan het silhouet bij het aanvaren van Terschelling”, stelt het college.

'Terughoudend'

,,Een sympathiek plan”, vond Aukje van Akkeren (PvdA), ,,maar we zijn wel een beetje terughoudend.” Samen met de VVD maakt haar partij zich zorgen dat de kaap een hangplek wordt voor jeugd van de bruine vloot en tot overlast en gevaarlijke situaties zal leiden. Volgens Zwart wordt het een verre van beschutte plek en worden de poten van anti-klimijzers voorzien. Er komt ook geen verlichting op. ,,Hooguit met de kerstdagen”, zei Zwart.

Vanuit de natuurwetgeving zijn er geen bezwaren tegen de bouw. Grondeigenaar Staatsbosbeheer gaat akkoord met het bouwwerk op haar grondgebied. De bouwkosten bedragen 65.000 euro. De gemeente draagt 10.000 euro bij. De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland