Historicus: ‘Gevelsteen in Makkum komt niet uit Dokkum’

Ihno Dragt (links, directeur Stichting Musea Noardeast Fryslân) en Wim en Ella Jansen voor de steen. FOTO SIMON BLEEKER

Otto Gielstra van de stichting Ald Makkum weet het zeker: de ‘Dokkumer’ gevelsteen die eerder deze week werd ontdekt hoort gewoon in Makkum thuis.

Volgens Gielstra hing de steen aan de gevel van het admiraliteitshuis in Makkum, bij de sluis. Dat pand werd grotendeels gesloopt om de sluis breder te maken. Volgens Gielstra moet het zo zijn dat de gevelsteen na de sloop in de achtertuin van het pand aan de Vallaat is beland.

Daar woont nu het echtpaar Jansen. Die belden vorige week met de krant, omdat zij meenden dat het een gevelsteen uit Dokkum was, die om nu onduidelijke redenen in Makkum is beland.

Ook Makkum had Admiraliteit

Dokkum, en later Harlingen, waren in de late zestiende en gehele zeventiende eeuw de vestigingsplaatsen van de Friese Admiraliteit. Het is tot teleurstelling van Gielstra minder bekend dat er ook in Makkum een admiraliteitshuis stond.

De steen is dus geen Dokkumer steen, maar een Makkumer exemplaar, zegt de historicus. Het zint hem dan ook niks dat Ihno Dragt van de Dokkumer musea op de steen aast. ,,Dat gaat niet gebeuren. Die steen moet in Makkum blijven.’’

menu