FOTO NIELS WESTRA

Het was lang stil rondom de uitbreiding van het station in Leeuwarden, maar nu weten we: dit najaar gaat het gebeuren

FOTO NIELS WESTRA

De uitbreiding van het Leeuwarder NS-station en de wijziging van de spoorwegovergang in de Schrans staan rond de herfstvakantie op het programma.

Het Leeuwarder station wordt aangepakt om de komst van langere en vaker rijdende treinen mogelijk te maken op de route naar Groningen. Er wordt al sinds 2014 over nagedacht en de plannen werden in 2016 afgekaart. Sindsdien hebben omwonenden er weinig meer van gehoord. Wel verschenen er de afgelopen maanden gravende mannen, die zich bezig hielden met leidingwerk en andere voorbereidingen.

In de tweede helft van dit jaar begint de echte herinrichting van het gebied, zo laat de gemeente desgevraagd weten. Vooralsnog staan de grootste aanpassingen ingepland voor de herfstvakantie, bevestigt Aldert Baas van Prorail. Het gaat om de week van 21 oktober.

De werkzaamheden vinden vooral aan de zuidkant (de kant van de fietsenrekken) plaats, bij spoor 8. Daar worden de perrons gewijzigd en sporen iets verschoven, waardoor de langere treinen er straks beter terecht kunnen. Het spoor wordt ter hoogte van de spoorwegovergang verdubbeld.

Hierdoor zal ook de spoorwegovergang opnieuw aangelegd moeten worden. De gemeente ontwikkelde in 2016 plannen om ook de aansluiting van de Schrans op de Hollanderdijk te wijzigen.

Hierbij werd een afslagstrook voor auto’s ingetekend, bedoeld voor auto’s die vanuit het centrum naar de Hollanderwijk willen rijden. Deze aanpassing moet leiden tot minder opstoppingen op deze hoek. Het is de bedoeling om de strook in de herfstvakantie aan te brengen, meldt de provincie.

Wat gaat er met de overkappingen op het station gebeuren?

Prorail beraadt zich ook nog altijd op het herstel van de perronoverkappingen aan de westzijde van het NS-station. De kappen bij de perrons richting Meppel, Harlingen en Sneek werden voor een groot deel verwijderd in 2017. Reden was dat ze onveilig waren, als gevolg van veroudering.

De gemeente eiste dat ze in de oude luister werden hersteld, omdat ze deel uitmaken van het rijksmonument, net als het stationsgebouw. ,,Wij streven ernaar dat de uitstraling gewaarborgd blijft’’, zegt Baas. Of het herstel van de overkapping wordt gecombineerd met de andere werkzaamheden, is nog niet duidelijk.

In eerste instantie had de gemeente ook een fietstunnel willen aanleggen nabij het station. De gemeenteraad zag hier in 2014 echter van af, vooral omdat het lastig was om de tunnel goed in te passen in de bestaande fietsroutes. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 opperden verschillende politieke partijen echter toch weer ideeën voor een tunnel of verdiept spoor.

Stil in de raad over overgang Schrans

Dat uitte zich ook in het collegeprogramma, waarin PvdA, PAL/GL, D66 en CDA begin vorig jaar hun voornemens als coalitie bekend maakten. Zij noemden de spoorwegovergang Schrans zelfs Leeuwardens ,,voornaamste verkeersknelpunt’’ en beloofden ,,te willen verkennen welke mogelijkheden haalbaar zijn. Een verdiepte ligging van het spoor heeft onze voorkeur. Eventueel denken wij aan een ondertunneling voor het fietsverkeer.’’

Het lijkt uitgesloten dat verdieping of ondertunneling nog wordt meegenomen in de maatregelen die nu genomen worden. Politieke partijen hebben sinds de verkiezingen nooit meer over het onderwerp gesproken.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct