Het speciaal basisonderwijs in Friesland gaat na de meivakantie 'gewoon' open

FOTO ANP

De scholen voor speciaal basisonderwijs in Friesland gaan na de meivakantie ‘gewoon’ open zoals ze gewend waren: alle leerlingen zijn alle schooldagen welkom.

Dit betekent dat 528 leerlingen uit het speciaal basisonderwijs weer naar school kunnen. Voor de 613 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat die naar verwachting nog tot 2 juni thuisonderwijs krijgen.

,,We verwachten dat het vervoer ook weer kan zoals dat voor de sluiting van de scholen ging: leerlingen die bij elkaar in een taxibusje zitten’’, zegt bestuursvoorzitter Geert Diever van SO Fryslân. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven zich niet te houden aan de anderhalve meter afstand.

De scholen inventariseren nog of er veel leerlingen met onderliggende klachten zijn, waarmee ze een risico kunnen zijn in geval van besmetting. ,,Bij onze leerlingen komt bij voorbeeld de spierziekte Duchenne vaker voor, dat vergroot de kwetsbaarheid. Ook bij ons geldt: leerlingen en medewerkers die hoesten en dergelijke, moeten thuisblijven.’’

SO Fryslân bestaat uit de Piet Bakkerschool in Sneek, De Wingerd in Damwâld, It Twalûk in Leeuwarden en Franeker, de Duisterhoutschool in Heerenveen en Oosterwolde, School Lyndensteyn in Beetsterzwaag, die allemaal speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs aanbieden. In Drachten is Talryk een school voor voortgezet speciaal onderwijs en Kleurryk voor speciaal basisonderwijs.