.

Het rijk als financier van kinderopvang? Volgens Sinne-directeur Robert Sänger moeten we er blij mee zijn

. Foto: THERESE-RIJKEN-FOTOGRAFIE

Het kabinet overweegt om van de kinderopvang een direct door het rijk gefinancierde basisvoorziening te maken. Directeur Robert Sänger van de Leeuwarder opvangorganisatie Sinne legt uit waarom we hier blij mee moeten zijn.

De kinderopvang als basisvoorziening, rechtstreeks gefinancierd door het rijk, zou in de plaats moeten komen van de kinderopvangtoeslag. De huidige toeslag is inkomensafhankelijk en wordt door de Belastingdienst maandelijks als voorschot verstrekt. Als achteraf blijkt dat het uitgekeerde bedrag te hoog was, dan leidt dit tot forse naheffingen en financiële problemen voor ouders.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen dat het kabinet ,,gaat onderzoeken of een publiek gefinancierde kinderopvang een kansrijk alternatief is’’. Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is blij met deze uitspraak. Vice-voorzitter Robert Sänger, tevens directeur van de Leeuwarder kinderopvangorganisatie Sinne, licht toe.

Waarom moet het stelsel gewijzigd worden?

,,Het huidige toeslagstelsel leidt tot te veel terugvorderingen en nabetalingen. Ouders vinden het ingewikkeld en ondoorzichtig. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft de problemen in de uitvoering en het wettelijk kader pijnlijk zichtbaar gemaakt. Daarnaast kent iedere gemeente zijn subsidieregelingen voor de peuteropvang.

We stevenen door vergrijzing af op een arbeidsmarkttekort. Veel mensen werken in deeltijd. Dat is op termijn niet houdbaar. Onderzoek laat zien dat dit deels met cultuur te maken heeft, maar ook dat meer werken nu niet altijd loont: het leidt niet tot meer netto-inkomen doordat toeslagen komen te vervallen bij een hoger inkomen.’’

Wat zijn de voordelen voor ouders en kinderen?

,,Een goede start met gelijke kansen voor elk kind is essentieel voor de huidige en toekomstige samenleving. Vroeg investeren in de ontwikkeling van kinderen is belangrijk. Onderzoek toont aan dit loont. Dit betekent dat kinderopvang er voor alle kinderen moet zijn. Ouders ervaren nu dat kinderopvang duur is, omdat niet de feitelijke ouderbijdrage maar de factuur als kosten gezien wordt.

Kwalitatief goede, nabije en betaalbare kinderopvang is een voorwaarde om meer te kunnen werken. Bij publiek gefinancierde kinderopvang maakt de overheid geld over naar de kinderopvangorganisatie en betaalt de ouder alleen de eventuele eigen bijdrage (directe financiering). Het zal leiden tot een ander gebruik van kinderopvang.

Kinderopvang als basisvoorziening biedt kansen voor verbetering van de pedagogische kwaliteit. Als meer kinderen naar de opvang gaan, zijn de groepen stabieler en kunnen we werken met vastere teams van medewerkers. Doordat kinderen eerder in beeld zijn kunnen eventuele problemen vroegtijdig herkend worden.

Door de kinderopvang laagdrempeliger te maken wordt de kansengelijkheid voor kinderen vergroot. Bij meer kinderen wordt de sociaal emotionele en taal ontwikkeling versterkt. Je kunt spelend zoveel van elkaar leren. Brede toegang biedt daarnaast ook ouders een groter sociaal netwerk en verkleint het risico op isolatie van kwetsbare gezinnen.’’

Welke groep ouders maakt nu weinig of geen gebruik van kinderopvang?

,,Er is nu alleen recht op toeslag als beide ouders werken. Voor voorschoolse educatie geldt dat hier criteria van de thuissituatie een rol spelen en dat dit alleen bedoeld is voor kinderen tussen twee en vier. Kinderen van wie één ouder werkt, of ouders niet werken komen niet voor toeslag in aanmerking. Zij maken dan ook minder of niet gebruik van opvang.’’

Wordt publiek gefinancierde kinderopvang duurder voor (groepen) ouders?

,,Nee. Voor ouders wordt het simpeler. Belangrijk is wel dat het aanbod van de opvang de vraag van ouders blijft volgen, dat stimuleert ondernemerschap en innovatie. Of en in welke mate er sprake moet zijn van een ouderbijdrage en of die inkomensafhankelijk is, is straks een politieke keuze.’’

Loopt Nederland hierin achter? Wat zijn goede voorbeelden in andere landen?

,,In veel andere Europese landen is kinderopvang tot zes jaar en begint school daarna. Ook is het in veel landen gebruikelijk dat er een hele dag aanbod voor alle kinderen is. Kinderopvang is daar vaak al een basisvoorziening. Bij ons is sprake van maatschappelijke en commerciële aanbieders van kinderopvang. Dat maakt Nederland wel bijzonder.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct