Het gaat goed met de Friese taal. Mear ynwenners kinne Frysk lêze en skriuwe

FOTO LC

Het gaat goed met de beheersing van de Friese taal onder inwoners. Het aantal inwoners dat Fries kan lezen en schrijven groeit al jaren gestaag.

Dat blijkt uit de Fryske Taalatlas 2020 , die eens in de vier jaar verschijnt. Het aantal inwoners dat Fries verstaat is wel licht gedaald, van 85 procent in 2015 naar 84 procent nu. Bijna 40 procent van de 6500 ondervraagde Friezen zegt Fries te kunnen schrijven, een percentage dat al sinds 2007, toen de eerste Fryske Taalatlas verscheen, groeit. Ook het aantal inwoners dat kan lezen stijgt, richting de 80 procent. Dat getal stijgt richting de 40 procent.

Voor zowel luisteren, praten, lezen en schrijven geldt: hoe ouder, hoe beter de beheersing van het Frysk.

Lees ook [PREMIUM] | De Fryske taalatlas wijst uit: het gaat goed met het Fries

Memmetaal

6 op de 10 ondervraagden stelt dat het Fries hun ‘memmetaal’ is. Van hen heeft een tiende ook het Nederlands als moedertaal, de overige ondervraagden hebben alleen het Nederlands als voertaal. Het Nederlands wint het van het Fries als het gaat om spreektaal met partner en kinderen. Dat percentage is wel gedaald. In 2015, bij de vorige de Fryske Taalatlas, sprak 43 procent van de Friezen met zijn of haar partner de Fries. In de nieuwste meting gaat het om 45,6 procent.

In het noordoosten van de provincie wordt de Friese taal het beste beheerst. Inwoners van Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen beheersen relatief gezien de meeste mensen de Friese taal. In Leeuwarden, Harlingen en de Stellingwerven ligt het aandeel het laagst.

Respons van 30 procent

Kanttekening is dat de Friese gemeenten in totaal 22.400 inwoners hebben aangeschreven. Van hen vulde 6500 inwoners de enquête in, een respons van bijna dertig procent. Het gevaar van deze methode is dat bepaalde groepen eerder en sneller een dergelijke enquête invullen. De vragenlijst kon zowel schriftelijk als digitaal worden ingevuld. De foutmarge is onbekend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Friese taal en cultuur