Herstel na Covid-19: online publiekslezing met vraag en antwoord

Grietje Poortman wordt ontslagen uit het covidhuis van Anna Schotanus in Heerenveen. Het personeel zwaait haar uit. Het is de eerste keer sinds weken dat ze haar man, kinderen en kleinkinderen weer lijfelijk ziet. FOTO RENS HOOYENGA

De afgelopen jaren duidelijk geworden dat het overleven van een intensive care-opname pas het begin is van een lang hersteltraject.

Patiënten die langdurig op de ic hebben gelegen, bijvoorbeeld doordat zij ernstig ziek zijn geworden door een Covid-19-infectie, hebben over het algemeen langdurig last van een verlaagde fysieke en mentale gezondheid. Dit heeft ook een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Wie vanwege corona opgenomen is geweest, heeft een nog heftiger ziekenhuisverblijf ervaren door de maatregelen er omheen.

Inmiddels is duidelijk dat meer onderzoek en een uitgebreidere nazorg nodig is om patiënten te begeleiden tijdens het loodzware hersteltraject na Covid-19. De Leeuwarder Courant schreef daar eerder een indringend verhaal over naar aanleiding van de ic-opname van Grietje Poortman.

Studium Generale Leeuwarden houdt vandaag (dinsdage 23 juni)  om 20.00 een online publiekslezing over het herstel na een intensive care opname door COVID-19. Onderzoeker Lise Beumeler (RUG/Campus Fryslân), intensivist Christiaan Boerma (MCL) en revaliderend patiënt Robert Coelen (NHL Stenden) delen hierin hun ervaringen, inzichten en verwachtingen.

De lezing digitaal bijwonen? Opgave is tot 16 uur mogelijk op sgleeuwarden.nl .

Lees [PREMIUM] Hersteld van corona probeert Grietje Poortman (74) nu haar leven weer op te pakken