Harde klappen voor Friese musea: geen provinciale subsidie meer voor Landbouwmuseum, minder geld voor Scheepvaartmuseum en Natuurmuseum

Opening van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden, 2018. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De provincie Fryslân geeft vooreerst geen subsidie aan het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Zeven andere Friese musea verdelen de komende jaren de provinciale subsidiepot van 16,8 miljoen euro. Nieuw op de lijst zijn Museum Belvédère, Museum Dr888, het Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena.

Het Fries Museum is ook de komende jaren verzekerd van een jaarlijkse subsidie van 3 miljoen euro, maakte cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) dinsdag bekend. Zij baseerde haar besluit op een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Minke Schat, directeur van Museum Panorama Mesdag in Den Haag.

Zes Friese musea verdelen de andere 1,2 miljoen euro die de provincie jaarlijks vrijmaakt. Naast de vier nieuwkomers gaat het om het Fries Scheepvaart Museum in Sneek en het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden, al moeten zij wel met minder genoegen nemen.

Veertien musea schreven zich in voor de subsidie, voor in totaal 5,3 miljoen euro. Twee aanvragen voldeden niet aan de subsidievoorwarden, vijf aanvragen haalden niet de minimumeisen. Het gaat om het Kazemattenmuseum bij Kornwerderzand, Maakmuseum Joure, Museum Hindeloopen, het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek en openluchtmuseum de Spitkeet bij Harkema.

Geen geld voor Fries Landbouwmuseum

Opvallend is, is dat er geen geld is voor het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Volgens de adviescommissie is ,,de geschiedenis van de Friese landbouw een noodzakelijk onderdeel binnen het ‘Ferhaal fan Fryslân’'’, wat volgens de commissie nog onvoldoende overtuigend wordt gebracht. Volgens de commissie plaatst het museum zich ook buiten de huidige discussie over landbouw. ,,Landbouw staat in het brandpunt van het maatschappelijk debat. De commissie is van mening dat het Fries Landbouwmuseum daar een verantwoordelijkheid heeft, ,,ook om relevant te blijven’‘.

Het Fries Landbouwmuseum kreeg ieder jaar 185.000 euro, vroeg voor de komende jaren 300.000 euro, maar krijgt niets. De adviescommissie vindt wel dat het Landbouwmuseum ,,onderdeel behoort te zijn van museale infrastructuur in Fryslân’‘. De commissie adviseert de provincie om het museum om een andere manier financieel te ondersteunen. De commissie ziet namelijk wel potentie in het museum. Volgens de commissie moet het Fries Landbouwmuseum ,,het Museum voor de Geschiedenis van het Friese platteland’‘ worden.

Lees ook | Sietske Poepjes verdeelt vandaag 30 miljoen. Welke afslag neemt de Friese culturele sector?

Minder geld voor Fries Scheepvaart Museum en Natuurmuseum Fryslân

Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek moet het de komende vier jaar met in totaal 220.000 euro minder doen. Museumdirecteur Meindert Seffinga kreeg en vroeg 304.400 euro per jaar, dat wordt 250.000 euro. Ook het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden moet het met minder provinciale steun doen, geen 710.000 euro, maar 500.000 euro per jaar. Volgens de commissie moet het museum ,,scherpere keuzes maken in de talloze plannen voor de komende jaren’‘.

Adviescommissie lovend over Museum Belvédère

Museum Belvédère mag volgens de commissie ,,niet ontbreken in de Friese museale infrastructuur’‘. De commissie noemt de collectie ,,uniek en van hoge kwaliteit, het verzamelbeleid is helder en de visie op collectiebeheer is aansprekend’‘. Belvédère krijgt de komende vier jaar 200.000 euro per jaar.

Museum Dr888 in Drachten kan de komende vier jaar 100.000 euro per jaar tegemoet zien. ,,Het museum is in staat onderscheidende en aansprekende tentoonstellingen te maken en heeft een solide programmering’‘, aldus de commissie

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker krijgt jaarlijks 150.000 euro. Voorwaarde is wel dat het Planetarium gaat samenwerken met het Museum Martena.

Lees ook | Bekijk hier welke culturele organisaties de komende jaren geld krijgen van de provincie

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland