Hûs en Hiem is in 2020 'overladen' met bouwaanvragen: goed voorteken voor bouw

In het oostelijke deel van de Leeuwarder wijk Blitsaerd komt nu een stroom bouwplannen op gang. De kavelverkoop loopt er als een tierelier. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Coronajaar 2020 leverde opvallend veel Friese bouwplannen op. Vanaf november werd adviescommissie Hûs en Hiem zelfs ,,overladen’’ met aanvragen.

Dit schrijft directeur Marc Visser in zijn jaarverslag. ,,Terwijl bij de corona-uitbraak in Nederland forse economische krimp werd verwacht zijn de productiecijfers van Hûs en Hiem in 2020 verrassend te noemen.’’

De adviesorganisatie kreeg vorig jaar 3540 nieuwe adviesaanvragen binnen. Dat waren er iets meer dan de 3409 van 2019. Tot het najaar van 2020 ging het overigens opvallend vaak om kleine verbouwingen.

Dit veranderde in de extra golf aanvragen vanaf november. Nu zaten er ook veel grotere bouwaanvragen bij. Hier ligt vermoedelijk een verband met de landelijke invoering van ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (Beng). Een deel van de bouwers hoopte voor 1 januari mogelijk nog onder de oude soepeler regels te kunnen vallen. De drukte bij Hûs en Hiem hield overigens ook aan in de eerste drie maanden van 2021.

,,Omdat in veel gevallen na de eerste adviesaanvraag nog een vervolgaanvraag komt, is het totale aantal planbehandelingen een veelvoud.’’ Het leidde tot 6763 adviseringen. Hûs en Hiem kreeg 1,05 miljoen euro aan inkomsten binnen, waardoor de organisatie nu een ,,robuuste’’ financiële positie heeft. Bijna de helft van de inkomsten haalde Hûs en Hiem uit adviesaanvragen van drie grote gemeenten, namelijk Leeuwarden, Noardeast-Fryslân en Súdwest-Fryslân.

Alle Friese gemeenten houden in ieder geval tot 2023 vast aan advisering door Hûs en Hiem. Uitzondering is Tytsjerksteradiel, dat de zaken anders heeft geregeld. De naderende invoering van de Omgevingswet kan op termijn wel gevolgen hebben voor de keuzes die gemeenten maken.

Hûs en Hiem bestaat ruim 95 jaar en houdt zich vooral bezig met advisering voor welstand, monumentenzorg en leefomgeving. Het personeelsbestand bestaat uit 9,65 fte’s.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland