FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Groene Ster Duurzaam heeft spijt van compromis Leeuwarder festivals

FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Stichting Groene Ster Duurzaam betreurt dat zij heeft ingestemd met het compromisvoorstel van de rechter over festivals in Leeuwarden.

,,Als ik nee had gezegd, waren we nu beter af geweest’’, zegt stichtingwoordvoerder Theo van Gelder. Het overleg over aanpassing van de festivalvoorwaarden is tot dusver op een ‘teleurstelling’ uitgelopen, zegt hij.

Vorige maand dreigde afgelasting van de festivals Welcome to the Village en Psy-Fi in recreatiegebied de Groene Ster bij Leeuwarden. De rechter had de juridische basis – om van het bestemmingsplan af te wijken – als onvoldoende afgekeurd.

Tegelijkertijd had de rechter zijn buik vol van de opeenvolgende procedures en de nieuwe gedingen die in het verschiet lagen. Hij stelde partijen daarom voor om tafel te gaan en te zoeken naar een oplossing.

Voorwaarde: Groene Ster Duurzaam zou dit kalenderjaar moeten afzien van procedures tegen Welcome to the Village en Psy-Fi. Het festival Promised Land was al achter de rug.

Psy-Fi

De stichting ging, zij het aarzelend, akkoord. Belangrijk argument voor Van Gelder: hij wilde Welcome to the Village, waar weinig bezwaar tegen bestaat, niet in de wielen rijden.

De belangrijkste grieven gelden het vijfdaagse festival Psy-Fi: lawaai-overlast, een groot deel van het recreatiegebied is enkele weken niet toegankelijk voor het publiek en schade aan de natuur.

Van Gelder zegt dat hij, in het overleg dat op voorstel van de rechtbank is gevoerd, niets heeft kunnen bereiken in aanscherping van de regelgeving voor dit jaar rond Psy-Fi. De stichting en de gemeente leggen het rechterlijk compromis verschillend uit: praten over 2017 (Van Gelder) of praten over 2018 en verder (gemeente).

Verzoeken voor aanpassing van het festivalterrein (zodat de strandjes voor het publiek bereikbaar blijven) en beperking van de tijdduur (stoppen om twaalf uur in plaats van één uur ’s nachts) leverden geen overeenstemming op.

Toeschietelijker

Van Gelder denkt dat hij meer had bereikt indien hij zijn procedures had doorgezet en de rechter uitspraak had moeten doen. Goede kans dat de rechter Psy-Fi had verboden, denkt hij, gelet op de voorgeschiedenis. Om dit te voorkomen zouden gemeente en festivalorganisatie zonder twijfel toeschietelijker zijn geweest, veronderstelt hij.

Het overleg krijgt naar verwachting dit najaar een vervolg. ,,Voor Promised Land en Welcome to the Village komen we er wel uit, met een paar aanpassingen’’, verwacht Van Gelder. ,,Daarover ben ik hoopvol. Maar over Psy-Fi ben ik somber. Dat festival is te groot voor de Groene Ster.’’

Juridische basis aanpassen

De gemeente zegt in een schriftelijke reactie dat zij Groene Ster Duurzaam graag bij de tafel had gehouden. ,,Om een constructieve bespreking over het Psy-Fi-festival 2017 gaande te houden. Die hand reiken wij nog steeds graag. Het overleg heeft voor de stichting kennelijk minder resultaat opgeleverd dan zij vermoedt dat zij via de rechter zou hebben gekregen. Of dat juist is, kunnen wij niet zeggen.’’

Na de zomer zal de gemeente de juridische basis voor de festivals aanpassen, om tegemoet te komen aan de bezwaren van de rechtbank. Er komt een nieuwe visie voor de Groene Ster: bestemmingsplan, inclusief evenementen. Omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te praten.

menu