Grens Mexico dicht: handel Friezen op slot

Reservekampioen Nane 492 in de ring bij de hengstenkeuring in het WTC. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Al bijna een jaar lang heeft Mexico de grens dicht voor paarden uit Nederland. De handel van zo’n 700 Friezen jaarlijks ligt nagenoeg stil.

Mexico is het belangrijkste exportland voor de handel in Friese paarden. Jaarlijks worden daar tussen de 500 en 700 voornamelijk hengstenveulens naar toe verkocht. Maar het afgelopen jaar is geen Fries vanuit Nederland de grens van het Midden-Amerikaanse land overgegaan.

Helemaal opgedroogd is de handel niet, met een omweg via België en Duitsland reizen veulens alsnog die kant op, maar dat zijn er een stuk minder. ,,Der giet noch de wereld oan hynders nei oare lannen, mar Mexico is wichtich en dat sit krekt ticht. Dat belemmert ús hannel’’, zegt KFPS-directeur Ids Hellinga over het verbod dat sinds vorig voorjaar van kracht is.

Aanleiding is mogelijke vervalsing van documenten die nodig zijn bij de veterinaire keuring van paarden. Zo’n keuring is verplicht bij de export. Een dierenarts onderzoekt de gezondheid van een paard en beoordeelt de documenten waarop informatie staat over de medische geschiedenis van het dier. Op basis daarvan geeft hij een exportcertificaat af.