Het gebied waar Holwerd aan Zee moet komen.  FOTO MARCEL VAN KAMMEN

'Gewoane jonges' trekken Holwerd aan Zee over de streep

Het gebied waar Holwerd aan Zee moet komen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De kans dat de dijk bij Holwerd opengaat voor natuurherstel is aanzienlijk toegenomen. Het project Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij .

Volgens gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) was er sprake van een ,,showstopper”. Zonder de bijdrage van de Postcode Loterij kon er waarschijnlijk een streep door het project worden gehaald. Nu is de kans groot dat er een getijdenmeer achter de dijk kan worden gecreëerd. Een aantrekkelijk gebied voor vissen, vogels en recreatie.

Kramer noemt de toekenning van de loterij-miljoenen een ,, boost ” voor het project Holwerd aan Zee. Alle lof zwaait hij toe aan de vier initiatiefnemers. ,,Prachtich, in hiel grut komplimint. Fjouwer hiel gewoane jonges, yn de goeie sin fan it wurd, dy’t dit foar inoar krije. Letterlik en figuerlik út ’e klaai lutsen. Hiel bysûnder, dêr sjogge se ek yn De Haach fan op.”

'Hjir hawwe wy hurd foar wurk'

Marco Verbeek van de werkgroep Holwerd aan Zee spreekt van een ,,essinsjele” bijdrage. ,,Hjir hawwe wy mei ús allen hurd foar wurke”, reageert hij opgetogen. Hij verwacht een sneeuwbal-effect. Er ging een traject van bijna een jaar aan vooraf om de financiële impuls over de streep te trekken.

De Postcode Loterij stelt jaarlijks geld beschikbaar vanuit het zogenaamde Droomfonds, onder meer bedoeld om baanbrekende initiatieven een kans te geven.

loading

Vogelbescherming Nederland – een van de partners van Holwerd aan Zee – was officieel de indiener van de aanvraag. Verbeek werd in zijn achteraf winnende pitch eind november bijgestaan door Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland.

60 miljoen nodig voor project

,,Jo hoopje der op”, zo omschrijft hij zijn gevoel toen ze tot de laatste twee beneficianten behoorden. Vrijdag kwam het verlossende woord. ,,Dan begjint de gekte. In enoarme ûntlading. Men sjocht it unike fan dit projekt yn”, zegt Verbeek, die de kar trekt met Theo Broersma, Hessel Hiddema en Jan Zijlstra.

Op het megaproject wordt al vele jaren gebroed, in 2014 kreeg het in inmiddels afgeslankte vorm dankzij steun van natuurorganisaties de wind in de zeilen, maar de financiering bleef een heikel punt.

Lees ook: Holwerd aan Zee: een uit de klei getrokken wensdroom

Voor realisatie van Holwerd aan Zee is minimaal 60 miljoen euro nodig. 35 miljoen euro lijkt nu binnen (10 miljoen van de provincie, 5 miljoen van de gemeente Noardeast-Fryslân, 5 miljoen uit een regiodeal tussen rijk en gemeente en 15 miljoen van de Postcode Loterij), schetst Kramer. Daarnaast is er goeie hoop dat er 15 miljoen euro uit het Waddenfonds wordt toegevoegd, of nog meer.

Initiatiefnemer hoopt op voltooing in 2025

Door de dijk met een sluis te openen, ontstaat er een nieuwe toegangsgeul als natuurlijke overgang tussen Waddenzee en achterland.

Vogelbescherming Nederland spreekt van een nieuw natuurgebied als geleidelijke overgang tussen Waddenzee en Friese Meren. De stichting verwacht dat in 2020 begonnen kan worden met de aanleg. Vanaf 2022 zou het natuurgebied dan toegankelijk zijn voor publiek.

Zover als de vogelbescherming wil gedeputeerde Kramer nog niet gaan. ,,Dat soe moai wêze, mar dat liket my te gau. Wy binne der noch net mei de finansiering.” Initiatiefnemer Verbeek hoopt dat het project in 2025 voltooid is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Holwerd aan Zee
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct