Na bijna vijf maanden zorg én fysiotherapie is de zeearend van de Fûgelhelling zondagochtend losgelaten in het Lauwersmeergebied.

Eigenlijk was de vrijlating bij Munnekezijl vlot gepiept, zegt Hetty Sinnema van de Fûgelhelling die vooraf best zenuwachtig was over de afloop. Zij opende zelf de mand waarin de vogel was vervoerd. Die keek even om zich heen, om vervolgens met een paar krachtige vleugelslagen op te stijgen en zonder aarzeling te verdwijnen in de mist.

’s Ochtends vroeg was de vogel in het Ureterper asiel ook al soepeltjes gevangen. In het halfduister werd ze zachtjes in een hoek gedreven. Bernard Helmus gooide een laken over haar kop en kon haar overzetten in een grote zeehondenmand. Per dierenambulance ging de vogel naar Munnekezijl.

loading

Lastig dier om te verzorgen

De afgelopen maanden was de omgang tussen de zeearend en haar verzorgers geregeld heftiger. De vogel, met een spanwijdte van meer dan 2 meter, bleek geen dame om zonder handschoenen aan te pakken. Ze gebruikte haar vleugels, klauwen en snavel om van zich af te meppen en bijten, zegt Hetty Sinnema van de Fûgelhelling. ,,Se hat in tal fan ús de ôfrûne tiid wolris efkes beet hân mei de snaffel. It is in pittich ding, mar dat is allinnich mar goed. Dat makket har oerlibbingskâns yn it wyld allinncih mar grutter.’’

Begin oktober werd de enorme vogel gewond aangetroffen in de buurt van Den Helder. In de rechtervleugel bleek een botje te zijn gebroken. Sinnema: ,,Kinst it fergelykje mei in fingerkeatsje.’’ Aanvankelijk werd gedacht dat dit met rust weer zou helen, maar uiteindelijk bleek toch een operatie nodig. Thamar de Lange en Roland Deutekom van A7 Noord Dierenartsen zetten een metalen pinnetje in de gekwetste vleugel.

Waardoor de vogel gewond was geraakt, staat niet vast. Verondersteld wordt dat ze tegen een hoogspanningskabel is gevlogen. Botsingen zijn een reële bedreiging voor de dieren. Woensdag kwam een zeearend die in 2019 in de Biesbosch werd geboren en gezenderd bij Bremerhaven in Noord-Duitsland om door een botsing met een windturbine. De Werkgroep Zeearend Nederland onderzoekt deze aanvaringsrisico’s en becijferde onlangs dat zeearenden 22 procent van hun vliegtijd op de hoogte van de meeste windturbines vliegen.

loading

loading

loading

Fysiotherapie voor een zeearend

Voor de revalidatie van de Helderse zeearend namen ze bij De Fûgelhelling alle tijd. ,,Dit binne fûgels dy’t it mei fleanen fertsjinje moatte. Dan moat dat wol hûndert prosint wêze. Nei de operaasje hinge de rjochterwjuk noch wat en koest sjen dat se net hiel wis wie yn it fleanen en it delkommen.’’

Daar moest een vorm van fysiotherapie aan te pas komen, zegt Sinnema. Die kwam er op neer dat de vogel in de grootste vliegkooi (12 meter in doorsnee en 6 meter hoog) telkens weer werd gedwongen om op te vliegen. ,,Dan moast ien fan ús der op ta, mei in tûke as beskerming, om har fan de stôk te jeien. Dat gie earst fan stôk nei stôk. Nei ferrin fan tiid koene we har mei twa man langer yn de loft hâlde en rûntsjes fleane litte.’’

De gedwongen activering had uiteindelijk het gewenste effect. De patiënt ontwikkelde zich weer tot een zekere vlieger. ,,Der strielde wer krêft en behearsking fan ôf. Se fleach soepel en sûnder in protte lawaai, koe skerpe bochten meitsje en woe wer graach de hichte yn, al wie dêr yn sa’n koai fansels net folle romte foar.’’

loading

Voordeel van de tijd

Ook de tijd was in het voordeel van de zeearend, die in Ureterp de vogelgriep aan de kust, de winterkou en de kortste en donkerste dagen van het jaar ontliep. Nu de dagen weer lengen is er voor de vogel volop tijd om bij daglicht te jagen op watervogels en vissen.

Op welke plek de arend bijna twee jaar geleden uit het ei is gekropen, is onbekend. Ze was niet geringd, maar heeft ondertussen een nummer-ring en een opvallende oranje kleurring gekregen, zegt Sinnema. In het Lauwersmeergebied heeft de vogel een goede kans om soortgenoten te treffen. Vorig jaar zaten hier twee broedparen. In een nest werden twee kuikens groot.

Sinnema is opgelucht dat het avontuur tot een goed einde is gebracht. ,,Dit binne foar ús wol de peareltsjes. As soks slagget, dêr wurd ik hiel gelokkich fan. Dan witst wêr’st it foar dochst.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu
Instagram
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct