Gepeste vuurtorenwachter gedwongen tot deelname aan onderzoek Rijkswaterstaat

Nicolette van Berkel op de Brandaris. Door pesterijen en seksuele intimidatie zit ze sinds 2016 noodgedwongen thuis. FOTO ANNE ZORGDRAGER

Rijkswaterstaat wil dat Nicolette van Berkel gedwongen meewerkt aan een onderzoek naar de gang van zaken op de Brandaris. De vuurtorenwachter weigert omdat het onderzoek niet onafhankelijk is.

Van Berkel kreeg donderdagochtend een dienstopdracht van haar werkgever. Als zij niet meewerkt aan het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de werkcultuur op de Terschellinger Brandaris, kan zij ontslag krijgen of voor de rechter worden gedaagd. De vuurtorenwachter spreekt van machtsmisbruik en vindt dat zij geen slachtoffer mag worden van het feit dat zij om een veilige werkomgeving heeft gevraagd.

Pesten en seksuele intimidatie

In januari 2016 maakte Van Berkel melding van pestgedrag en seksuele intimidatie op de werkvloer en kwam daarna thuis te zitten. Sindsdien voert zij strijd met Rijkswaterstaat over haar terugkeer. Zo is haar onder meer beloofd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar wat er is gebeurd op de werkvloer en hoe haar werkgever haar heeft bejegend sinds zij hier melding van heeft gemaakt.

Volgens Van Berkel voldoet het onderzoek dat het Expertisecentrum Organisatie en Personeel in 2016 uitvoerde niet aan deze belofte. ,,Het is niet gebaseerd op feiten maar op meningen.’’

De vuurtorenwachter droeg zelf Bert Kreemers aan voor een onderzoek maar hij gaf de opdracht terug omdat de kaders voor het onderzoek niet onafhankelijk zouden zijn.

Nieuw onderzoek

Rijkswaterstaat start nu een nieuw onderzoek dat voor 1 april moet zijn afgerond. Volgens Van Berkel zijn de onderzoeksvragen echter opnieuw te beperkt geformuleerd. ,,Rijkswaterstaat wil niet dat het eigen handelen wordt onderzocht, terwijl dat juist de kern van de zaak is. Bas Eenhoorn heeft in zijn tussenadvies ook gezegd dat alles onderzocht moet worden waar ik om vraag en dat ook ik er vertrouwen in moet hebben.’’ Verder wijst ze erop dat de voorzitter van de onderzoekscommissie, Sam Boelens, gelieerd is aan haar werkgever. Hij leidt ook de bezwarencommissie.

Kamervragen

Nevin Özütok, Kamerlid voor Groenlinks, heeft na berichten in de media vragen gesteld over de situatie rond Van Berkel en andere mensen die op het werk worden gepest. Zij wil van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) en minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) onder meer weten wat zij ervan vinden dat er niet tijdig en adequaat is ingegrepen door Rijkswaterstaat in de situatie rond Van Berkel.