Het is de hoogste tijd om het herstel van de biodiversiteit écht gezamenlijk aan te pakken, vinden natuurorganisaties en overheden. Ze presenteren donderdag hun agenda.

Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieufederatie (FMF), werd heel blij vorige week. Hij las in een bericht van de gemeente De Fryske Marren dat er in Joure bij de A7 en bedrijventerrein Woudfennen een nieuw ‘bloemrijk insectenpark’ in de maak is.

Goed voor insecten, voor vlinders en ook voor Jousters die zin hebben in een wandeling. ,,It besef datst ek by in yndustryterrein in stik natoer meitsje kinst, is prachtich”, zegt Van der Werf. ,,Alles is noadich om de delgong fan de biodiversiteit tsjin te gean.”

‘Zo’n beetje iedereen snapt de noodzaak’

Wat zou het mooi zijn, redeneert hij, als het op meer plekken zou gebeuren. Met andere woorden: als ruimte voor werken (of wonen), niet ten koste gaat van natuur.

Toen hij in 2011 begon als directeur moest Van der Werf aan sommige mensen nog wel eens uitleggen waarom een rijke biodiversiteit zo belangrijk is. Tegenwoordig wordt de waarom-vraag amper meer gesteld. Zo’n beetje iedereen snapt de noodzaak, voor zowel natuur als economie. ,,De fraach is no folle mear hoe’t wy it oanpakke moatte.”

Provincie, gemeenten, Staatsbosbeheer, Kening, FMF en IVN (natuur-educatie) hebben daarom gezamenlijk gewerkt aan een ‘concept-agenda herstel biodiversiteit’. De titel daarvan luidt Verbinden, versterken, verbeteren .

Natuurlijk, zegt Van der Werf, overheden en natuurorganisaties doen al best veel en agrarische collectieven zetten zich in voor bijvoorbeeld weidevogels. Daarnaast zijn er vele tientallen particuliere projecten. Maar het kan gestructureerder.

‘Genoeg kansen’

Alle bestaande initiatieven zijn de afgelopen tijd in kaart gebracht en bovendien is uitgezocht hoe ze kunnen worden verbeterd. ,,Uit onderzoek van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga blijkt dat er genoeg kansen zijn”, zegt projectleider Ettienke Bakker van de provincie. De agenda is geen blauwdruk en moet bestuurlijk nog worden vastgesteld, benadrukt zij.

Niettemin is de insteek duidelijk: de achteruitgang van de soortenrijkdom moet gestopt en de lijst met 250 ‘soorten van Fries belang’ die onder druk staan, moet elk decennium 20 procent korter worden. Het verstevigen van de banden tussen natuurclubs, burgers en overheden is in dat licht van wezenlijk belang, zegt Bakker. ,,Je komt verder als je kennis deelt.”

Een betere verbinding tussen landschappen is net zo belangrijk. Dieren kunnen dan makkelijker van het ene leefgebied naar het andere trekken. Ook cruciaal, stelt Hans van der Werf, is de inbreng van de boeren. ,,Sûnder harren meiwurking komst nergens.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct