De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân sprak donderdagavond over de eerste gemeentelijke begroting. Het ging vooral over Holwerd aan Zee.

Voor het toeristisch megaplan staat immers geen duidelijk bedrag in de begroting gereserveerd. Het financiele plan is, zoals vaker bij fusiegemeenten, ‘beleidsarm’. En in de coalitieagenda schrijft het gemeentebestuur dat er voor Holwerd aan Zee ,,zoveel mogelijk externe middelen’’ moeten worden verzameld.

Coalitie vraagt duidelijke financiering plan

Die ogenschijnlijke gemeentelijke zuinigheid noopte de coalitiepartijen tot een motie, die de gemeente opdraagt tot een duidelijke financiering voor het plan in de eerstkomende perspectiefnota. Het zou in eerste instantie moeten gaan om een half miljoen euro voor de verdere planfase van het project.

De motie oogstte ook buiten de coalitie steun, al vroegen ELP NEF en ChristenUnie wel om een gedegen financiële onderbouwing. Wethouder Jelle Boerema beloofde evenwel te gaan werken aan een begrotingswijziging om de uitgave mogelijk te maken.

Overgangsregeling voor optochten

De begrotingsbehandeling werd door alle partijen aangegrepen om bekende stokpaardjes van stal te halen. Zo pleitte FNP’er Aant Jelle Soepboer voor een soort overgangsregeling voor optochten met versierde wagens in de dorpen. Soepboer vreest dat ingrijpender regelgeving van de nieuwe gemeente de optochten onder druk zal zetten .

Hij wil dat optochten die al zijn aangevraagd en in dorpen waar ze gebruikelijk zijn het komende jaar sowieso door mogen gaan, tot de nieuwe gemeenteraad er beleid voor heeft vastgesteld.

Aandacht voor armoede

Coalitiepartij S!N vroeg aandacht voor armoede in de nieuwe gemeente. Pieter Braaksma van Gemeentebelangen pleitte voor werkgelegenheid en matiging van de afvalstoffenheffing.

Ook ontraadde hij de mogelijke OZB-vrijstelling voor dorpshuizen. Daarbij kreeg hij steun van ELP’er Johan Talsma.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Holwerd aan Zee
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct