Gemeente zat niet fout met openstelling Polderhoofdkanaal in Nij Beets

FOTO JILMER POSTMA

De gemeente Opsterland mocht het Polderhoofdkanaal openstellen van 15 mei tot 15 september. Een bezwaar daartegen is ongegrond verklaard.

Het bezwaar werd op 4 mei ingediend door Judy Hoomans uit Nij Beets naar aanleiding van de aankondiging van de gemeente in april om het kanaal vanaf 15 mei open te stellen voor de pleziervaart. Hoomans en de gemeente verschillen al jaren van mening over de natuurcompensatie rond het Polderhoofdkanaal.

Hoomans maakte bezwaar tegen de openstelling omdat ze vreest dat deze nadelige gevolgen zou hebben voor de natuur en dan met name het petgat op haar aan het kanaal grenzende land.

Geen causaal verband

Volgens de bezwarencommissie is hier echter geen bewijs voor. Uit rapporten komt geen causaal verband naar voren tussen de vaarbewegingen en de natuurwaarden in het petgat.

Verder had Hoomans al veel eerder bezwaar moeten maken tegen de openstellingsperiode omdat de ontheffing al in 2013 is verleend. Destijds is al bepaald dat de openstelling van het Polderhoofdkanaal aansluit op dat van de Turfroute. Tot slot ziet de commissie Hoomans niet als belanghebbende die bezwaar mag maken. Daarvoor woont ze te ver van het kanaal.