Gemeente: uitstel besluitvorming Cambuurstadion Leeuwarden

Het WTC-gebied in beeld, met het nieuwe stadion van Cambuur. FOTO BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA

De gemeenteraad van Leeuwarden kan nog geen noodzakelijke besluiten nemen voor de bouw van een nieuw Cambuurstadion. De besluitvorming is daarom ook uitgesteld.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad die woensdag aan het einde van de middag is verstuurd.  Volgens het college is er nog altijd geen definitieve overeenkomst tussen de ontwikkelaars Dijkstra Draisma en Wyckerveste enerzijds en het WTC en Jan Anker anderzijds.

Piet Adema, woordvoerder namens het WTC en Jan Anker stelt dat het slechts het uitwerken van 'juridische details' het zetten van een handtekening in de weg staat. ,,Het is een kwestie van dagen voordat de overeenkomst getekend kan worden."

Een ander punt waarop nog geen overeenstemming is bereikt is de verhuizing van supermarkten van de Snekertrekweg naar het WTC-terrein en de nieuwe invulling van het huidige gebouw waarin de supermarkten nu nog zitten. Dat probleem lijkt niet binnen enkele dagen te kunnen worden opgelost. 'Wij moeten echter concluderen dat er nu nog onvoldoende perspectief is op een koopovereenkomst en getekende verklaring omtrent de funciteverandering', schrijft het college aan de raad.

Ook op enkele andere punten is nog geen overeenstemming of duidelijkheid.

Duidelijkheid nodig

Die duidelijkheid is wel nodig voordat de gemeenteraad besluiten kan nemen over de gewijzigde detailhandelsvisie en het stedenbouwkundig ontwerp. En ook voor de provinciale bijdrage van bijna vijf miljoen euro aan de herontwikkeling van het WTC-gebied waarvan het Cambuurstadion deel uit maakt. Zonder de benodigde overeenkomsten, kan en wil de provincie geen besluit nemen over de bijdrage.

En ook dat kan van belang zijn omdat er in maart verkiezingen zijn voor provinciale staten. Verschillende partijen hebben al aangegeven uiterlijk in januari een besluit te willen nemen om te voorkomen dat het Cambuurstadion een verkiezingsthema wordt. Met de huidige stand van zaken lijkt de kans klein dat er nog voor de verkiezingen een besluit wordt genomen over de steun van de provincie.

Gedeputeerde Staten wachten af

Gedeputeerde Klaas Kielstra noemt het 'een verstandig en helder besluit' van het college van b. en w. om op dit moment pas op de plaats te maken. Wanneer de provincie nu een besluit kan nemen, kan Kielstra niet zeggen. ,,Maar als alle stukken binnen zijn, zullen ze zeker niet onder aan de stapel terecht komen."

Of de nu ontstane vertraging gevolgen heeft voor de doorgang van de nieuwbouw of de geplande oplevering in de zomer van 2021, is op dit moment nog niet duidelijk.

Lees de complete voorgeschiedenis over het nieuwe Cambuurstadion in dit dossier.

home
net-binnen
menu