Gemeente stelt eisen aan festivals Groene Ster

Psy-Fi. FOTO LC/ARODI BUITENWERF Arodi Buitenwerf

Volgend jaar kunnen er wat het college van Tytsjerksteradiel betreft weer drie festivals plaatsvinden in de Groene Ster, maar wel met aanvullende eisen.

In een memo aan de gemeenteraad kijkt het college tevreden terug op het verloop van Promised Land, Welcome To The Village en Psy-Fi. De festivals hielden zich aan de geluidsnormen en brachten een hoop mensen veel plezier, onder wie inwoners van Tytsjerksteradiel.

Aan de andere kant ervoeren er ook omwonenden overlast van de festivals. Promised Land en Welcome To The Village leidden beide tot ,,enkele klachten’’, Psy-Fi leverde zo’n 25 meldingen op van mensen uit Tytsjerksteradiel die het geluid onaanvaardbaar vonden. Het helemaal uitbannen van invloed op de omgeving is niet mogelijk, stelt het college, maar het doel is om die tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Het college vindt dat het met de inspanningen van de afgelopen tijd gehoor heeft gegeven aan de motie van de raad om overlast door de festivals in de Groene Ster zoveel mogelijk te beperken. De memo over het voorbije festivalseizoen wordt op 15 september in de gemeenteraad besproken.