Gemeente Weststellingwerf ontfermt zich over haven Driewegsluis

Drukte bij passantenhaven Driewegsluis. EIGEN FOTO

De exploitatie van passantenhaven Driewegsluis op de grens van Friesland en Overijssel is vanaf deze week in handen van Weststellingwerf.

Ditzelfde geldt voor het groenonderhoud rond de haven en het eiland waar veel vaarrecreanten aanleggen. Sinds 2009 lagen deze verantwoordelijkheden bij Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland, die (een deel van) het werk weer uitbesteedde aan een Overijssels werkvoorzieningschap.

Vorig jaar liep de overeenkomst van Weststellingwerf met deze stichting af en de gemeente kiest er nu voor om geen nieuwe verbintenis aan te gaan. Dit heeft te maken met het feit dat Weststellingwerf onlangs enkele tientallen groenmedewerkers van sociale werkvoorziening Caparis onder zijn hoede nam.

De gemeente vindt dat deze ‘eigen’ mensen het groenonderhoud bij Driewegsluis, waar de Lende en de Helomavaort samenkomen, ook kunnen doen. Vooral het groenwerk op het eiland is een intensieve klus, die om steeds meer geld vraagt.

Deze week, bij de start van het vaarseizoen, zijn twee mensen van het gemeentelijke re-integratiebedrijf Dienst in Bedrijf als havenmeester aan de slag gegaan.