Het publiek belang, dat brengt de provincie ertoe om een miljoenenbedrag uit de beurs te trekken voor het aquaduct in de Drachtsterweg in Leeuwarden.

Door ernstige fouten, juridische discussies en de steeds opschuivende planning zakt het bouwproject steeds verder weg, stelt de provincie. Die wil dat niet meer. Niet voor de buren, niet voor het verkeer en niet voor Leeuwarden 2018.

Voordat Leeuwarden culturele hoofdstad is, moet de klus klaar zijn, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. De provincie legt er 8,5 miljoen euro bij en accepteert opnieuw fors tijdverlies. Pas op 31 augustus 2017 zal het verkeer door het aquaduct kunnen rijden. Ruim drieëenhalve maand later moet het sloopwerk klaar zijn.

Hoe anders leek het ruim drie jaar geleden. Aannemer Heijmans won de aanbesteding met een onverwacht gunstige inschrijving: 32,5 miljoen euro. De provincie had een hogere prijs verwacht, maar was niet helemaal verrast: twee andere bouwbedrijven zaten financieel bij Heijmans in de buurt.

Prettig was ook dat Heijmans het karwei al in mei 2015 dacht op te leveren, tien maanden eerder dan de contractueel vastgelegde deadline. Boeteclausules zorgden ervoor dat de provincie, indien nodig, druk zou kunnen zetten.

Het is anders gelopen. Een combinatie van problemen met een harde keileemlaag, onverwacht grote hoeveelheden (zout) grondwater en volgens de provincie ernstige fouten tijdens de bouw brachten het proces in een ,,negatieve spiraal’’.

Niet alleen het project kwam in zwaar weer, ook de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verslechterden. Grote angst aan provinciale zijde was dat Heijmans, door oplopende tegenvallers, op zeker moment het werk zou stilleggen om juridisch te gaan knokken. Wanneer komt dat aquaduct dan ooit gereed?

November 2015 resulteerde dit achter de schermen in een eerste vaststellingsovereenkomst. Een voorfinanciering door de provincie van 7 miljoen euro maakte dat er doorgewerkt kon worden.

Januari en februari brachten een reeks tegenvallers. Elke maand uitstel kost de provincie 200.000 tot 250.000 euro aan projectorganisatie. De afgelopen maanden kwam het werk goeddeels stil te liggen, al bezweren beide partijen dat er aan de teken- en rekentafels stevig is doorgebuffeld.

Een tweede vaststellingsovereenkomst bracht uitkomst. Gedeputeerde Sietske Poepjes klampt zich vast aan de finale kwijting die is afgesproken. Geen gedonder meer.

Politiek begrip voor aquaduct-deal

Oppositie- en coalitiepartijen in de provinciale staten uiten begrip voor de nieuwe overeenkomst van aannemer Heijmans en de provincie over het aquaduct in de Drachtsterweg.

Oppositiepartijen PvdA en GrienLinks willen niettemin tekst en uitleg van gedeputeerde Sietske Poepjes. Ze zijn vooral verbaasd dat de 8,5 miljoen euro die de provincie nu extra betaalt binnen het budget past. Officieel is het niet eens nodig om provinciale staten erover te raadplegen. ,,Dan freegje ik my ôf wat der yn it Provinsjehûs mis is mei de bud-zjetfiering’’, zegt Retze van der Honing (GrienLinks). Ook PvdA’er Remco van Maurik wil daar helderheid over.

Net als de coalitiepartijen VVD en SP tonen ze begrip voor de overeenkomst. ,,In het belang van de publieke zaak kun je soms niet principieel zijn’’, zegt Avine Fokkens (VVD). ,,Het klinkt als een oplossing’’, oordeelt Fenna Feenstra (SP).

Gedeputeerde Poepjes vindt vooral de afgesproken finale kwijting van belang. Het betekent volgens haar dat er geen rechtszaken zullen komen, dat de aannemer de door de provincie voorgeschreven bouwmethoden zal hanteren en dat de bouwer garandeert dat het aquaduct uiterlijk eind augustus volgend jaar gebruiksklaar is. Als ‘stok achter de deur’ zijn verhoogde boetebepalingen afgesproken. ,,Alles is gladgestreken’’, zegt de provincie.

Wat het project al met al kost, blijft onduidelijk. Directeur Gert-Jan Vermeulen van Heijmans wil er niets over kwijt. De provincie durft het niet te zeggen. Vermeulen is ,,heel tevreden’’ over de afspraken.

De nieuwe vertraging - niet december 2016 klaar maar eind augustus 2017 - komt vooral omdat er een nieuwe bouwmethode komt, nieuw materiaal nodig is en soms ook nieuwe onderaannemers.

Al met al zal het project meer dan twee jaar vertraging kennen. Niet compleet klaar in mei 2015, zoals de aannemer eind 2013 nog verwachtte, maar december 2017.

Voor de provincie is erg belangrijk dat het project er keurig bijligt voordat per 1 januari 2018 het jaar van Leeuwarden 2018 begint. ,,Wy stean faak te gnizen by hoe’t oare kulturele haadstêden der in soadsje fan meitsje, mar no hienen ek wy in soadsje wurde kinnen’’, zegt Poepjes.

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben de afgelopen jaren vaak met elkaar in de clinch gelegen over de uitleg van het contract. De minnelijke oplossing die nu gekozen is, heeft als consequentie dat onduidelijk blijft wie er juridisch gelijk had.

Poepjes wilde het er niet op laten aankomen. Ze vindt dat Friesland er juridisch sterk voorstaat, maar vreest langdurige vertraging.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Aquaduct Drachtsterweg
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct